Aanbod van percelen voor realisatie van nieuwe natuur Wijboschbroek


Voor het herstel van Natte Natuurparel Wijboschbroek is het noodzakelijk dat op diverse percelen nieuwe natuur ontwikkeld kan worden. We zijn al jaren voortvarend aan de slag met het herstel van dit natuurgebied. Om de resterende opgave in de kern te kunnen voltooien stelt Groen Ontwikkelfonds Brabant opnieuw haar gronden beschikbaar.

We nodigen samen met Groen Ontwikkelfonds Brabant eigenaren en andere partijen die betrokken zijn bij grond in deze natuurkern uit om samen naar mogelijkheden te zoeken voor de afronding van de natuur in dit gebied. We kunnen bijvoorbeeld gronden ruilen of u kunt zelf natuur realiseren en uw huidige activiteiten op de aangeboden gronden voortzetten, bijvoorbeeld door deze grond te kopen of te pachten.

Wie komen in aanmerking?

Voor de afronding van de natuur is nog een aantal percelen, gelegen binnen de kern van de Natte Natuurparel Wijboschbroek, in eigendom van particulieren. De opgave voor natuurontwikkeling is terug te vinden op 'Kaart 1 - percelen met een (ontwikkel)opgave voor de realisatie van nieuwe natuur'.

Bekijk Kaart 1 - percelen met een (ontwikkel)opgave voor de realisatie van nieuwe natuur

Alleen eigenaren en andere betrokkenen bij deze grond komen in aanmerking voor de aangeboden percelen.

Download de lijst met aangeboden percelen (pdf, 17 kB)

Om deze opgave te realiseren heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant haar gronden beschikbaar gesteld. De gronden die het betreft zijn terug te vinden op ‘Kaart 2 – Beschikbare (ruil)percelen’.

Download Kaart 2 - Beschikbare (ruil)percelen (pdf, 1.7 MB)

Bent u geïnteresseerd in deze grond?

Dan nodigen wij u hierbij van harte uit om contact met ons op te nemen. Als duidelijk is wie er geïnteresseerd zijn in de aangeboden percelen bekijken we in overleg hoe we optimaal de natuur- en waterdoelen in het gebied kunnen realiseren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanboden percelen, dan kunt u contact opnemen met Sjoerd Oomen via soomen@aaenmaas.nl.

Heeft u interesse?

Stuur dan uiterlijk 16 augustus 2023 een e-mail naar waterschap Aa en Maas, Sjoerd Oomen via soomen@aaenmaas.nl. Vermeld in uw e-mail in elk geval:

  • Uw naam, adres, datum, e-mailadres en telefoonnummer,
  • De reden van uw interesse voor een bepaald perceel,
  • Het perceel (de percelen) waar uw interesse naar uit gaat en of u deze wilt kopen of pachten.