Terugblik schetssessies Lage Raam juli 2021


Op dinsdag 20 juli en woensdag 21 juli heeft waterschap Aa en Maas een aantal inwoners en ondernemers uitgenodigd voor schetssessies over de herinrichting van de Lage Raam. Veel inwoners en ondernemers langs de Lage Raam zijn erg betrokken bij de nieuwe inrichting van de beek, de watermaatregelen zoals de peilverhoging nabij de Egweg in het projectgebied en de mogelijkheden die het biedt voor onder andere landschap en recreatie.

Tijdens de bijeenkomsten zijn vragen beantwoord en ideeën ingebracht die worden meegenomen als inbreng voor het schetsontwerp. De inbreng van de deelnemers varieerden van kansen en ideeën voor zelfrealisatie en recreatie tot huiswerk voor waterschap Aa en Maas om ongewenste effecten van de peilverhoging nabij Egweg te beperken.

Voor de bijeenkomsten van 20 en 21 juli waren vanwege corona een beperkt aantal deelnemers uitgenodigd. Op 30 september volgt een online bijeenkomst waarvoor een grotere groep inwoners en ondernemers wordt uitgenodigd. Hierbij is ook nog de gelegenheid om ideeën en vragen in te brengen. Meer informatie hierover volgt. Heb je interesse? Reserveer dan alvast donderdagavond 30 september in je agenda en aanmelden kan alvast via het aanmeldformulier.

Lees meer over de herinrichting van de Lage Raam op www.aaenmaas.nl/lageraam.

Schetssessie Lage Raam2