19 december inloopbijeenkomst Lage Raam


Waterschap Aa en Maas gaat de beek de Lage Raam anders inrichten. Inmiddels zijn de plannen voor de herinrichting weer een stap verder, daarom organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst. Op maandag 19 december praten we geïnteresseerden bij over de plannen, het concept ontwerp is in te zien en vragen worden beantwoord.

Waterschap Aa en Maas gaat van de Lage Raam een meer natuurlijke beek maken. Tegelijkertijd liggen er langs de beek veel landbouwgronden waarvoor een robuust watersysteem gunstig is. Dit houdt in dat er goed ingespeeld moet kunnen worden op peilschommelingen als gevolg van klimaatverandering (voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien). Daarnaast wordt de Lage Raam meer beleefbaar gemaakt zodat iedereen kan genieten van het water en de natuur.

Waar staan we nu?

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft begin dit jaar duidelijkheid gegeven over de uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten is gewerkt aan één inrichtingsplan waarin alle bouwstenen samenkomen voor de herinrichting van de Lage Raam. Deze laten wij graag aan u zien.

Inloopbijeenkomst

Daarom organiseren wij op maandag 19 december 2022 tussen 16:00 en 20:00 uur een inloopbijeenkomst bij accommodatie De Lage Raam (Achterdijk 32a Mill). U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u uitkomt. Er zal geen presentatie worden gehouden, maar het concept ontwerp, dwarsprofielen en bijbehorende effectkaarten kunt u inzien en leden van het projectteam zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.

Klankbordgroep

Sinds afgelopen zomer is er een klankbordgroep gevormd die met ons meekijkt in de ontwikkeling van de plannen voor de Lage Raam. Inmiddels zijn er al twee bijeenkomsten geweest. Belanghebbenden van verschillende partijen uit het gebied zijn betrokken in deze klankbordgroep, van recreatie tot cultuurhistorie en natuur. Op 22 november is de klankbordgroep voor de tweede keer samengekomen. Deze tweede bijeenkomst stond in het teken van het concept ontwerp. De deelnemers hebben gekeken naar de ontwerpen en bijbehorende dwarsprofielen en daarop hun reactie gegeven. Opmerkingen op het concept ontwerp worden in overweging meegenomen bij het opstellen van het definitieve ontwerp. 
Begin volgend jaar zal de klankbordgroep weer samenkomen om onder andere het thema beheer & onderhoud te gaan bespreken.

Meer informatie over de herinrichting van de Lage Raam