Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch


Waterschap Aa en Maas heeft De Gement in Vught en de omgeving van het Engelermeer ingericht als waterbergingsgebieden. Deze liggen ten westen van ’s-Hertogenbosch en beschermen de provinciale hoofdstad tegen hoogwater. De natuur rond de stad kreeg hierdoor ook een impuls. Het project kreeg de naam HoWaBo. Dat staat voor Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch.

Inmiddels is dit project afgerond en is er een vervolg gestart: 'HoWaBo (Hoogwater Aanpak Brabant Oost)'. De maatregelen blijken namelijk niet voldoende voor de toekomst.

Locatie

Het waterbergingsgebied omvat delen van De Gement in Vught. Ook de omgeving van het Engelermeer, aan de noordzijde van de A59, is onderdeel van de waterberging. Het projectgebied heeft overlap met het gebied van de Natte Natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven.

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben al in 2012 een inlaatwerk aangelegd dat bij hoogwater het gebied laat vol lopen;
 • We hebben een gebied van 750 hectare als waterbergingsgebied ingericht;
 • We hebben kades om het waterbergingsgebied aangelegd;
 • We hebben percelen afgegraven waardoor natuur meer kans krijgt zich te ontwikkelen;
 • We combineerden het project met het project Natte Natuurparel Moerputten en Vlijmens Ven.

Planning

Tussen 2012 en 2016 voerden we de maatregelen uit. Het project is inmiddels afgerond. Om het noordelijke deel van de waterberging te kunnen gebruiken (rond het Engelermeer), moet er nog een ecotunnel worden aangelegd. Dit gebeurt binnen het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat van de provincie Noord-Brabant.

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Waterschap De Dommel
 • Gemeente Vught
 • Gemeente 's-Hertogenbosch
 • Gemeente Heusden
 • ZLTO
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten

Contact

Joris van Herk

Adviseur watersysteem Joris van Herk
Functie
Adviseur watersysteem
Telefoon
041-24 87 358
E-mail
jvanherk@aaenmaas.nl