Het Gulden Pad: een eerste visie op horeca en recreatie bij de kanalensplitsing


Een van de deelprojecten in de integrale visie voor ’t Gulden Land is het realiseren van horeca met een publiekstrekker bij de kanalensplitsing in de zogenaamde ‘kop’ van Aarle-Rixtel. Een eerste visie op een horecapaviljoen is op 17 november 2021 toegelicht door Cedrus Vastgoed en Pauwert architectuur tijdens de commissievergadering Ruimtelijk domein in Laarbeek.

'Het Gulden Pad'

De haalbaarheidsstudie gaat over veel meer dan een horecapaviljoen. De initiatiefnemer heeft een visie gepresenteerd (pdf, 20 MB) voor het ‘Het Gulden Pad’, een wandelpad vanaf de kanalensplitsing naar de natuurontwikkeling. Uitgangspunt is dat er bij het kanaal reuring mag ontstaan door een horecagelegenheid en informatievoorziening. Langs het pad kunnen verschillende elementen zoals een voedselbos, natuurlijk spelen, educatie et cetera worden toegevoegd.  Beleving van het landschap staat hierin centraal.

Rust en ruimte

Het programma wordt minder intensief naarmate je dichter komt bij het toekomstige natuurgebied, zodat de noodzakelijke ruimte en rust voor de natuur gewaarborgd blijft. De horecagelegenheid zal van beperkte omvang zijn en werd tijdens de presentatie vergeleken met een bezoekerscentrum bij een natuurpoort.

Reactie commissie

Dit is een eerste studie waarvan nog veel aspecten zoals ontsluiting, horecaconcept, parkeren, haalbaarheid nader moeten onderzocht worden. Tijdens de eerstvolgende commissievergadering op 13 januari 2022 komen de commissieleden nog terug met een reactie op de visie op ‘Het Gulden Pad’.