Aannemer groot onderhoud Peelkanalen bekend


De aannemer die in de periode 2021-2023 het groot onderhoud aan het Kanaal van Deurne en de Helenavaart (Peelkanalen) gaat uitvoeren is bekend. Op maandag 10 mei hebben Brian Kerkhof, directeur van aannemer Visser Ploegmakers en Xandor Eblé, projectmanager van waterschap Aa en Maas, de overeenkomst voor het project Groot onderhoud Peelkanalen getekend.

Ondertekening bouwteamovereenkomst
Ondertekening bouwteamovereenkomst (Links: Brian Kerkhof, Vissers Ploegmakers. Rechts: Xandor Eblé, waterschap Aa en Maas)

Werkzaamheden

Het groot onderhoud is nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten. Het gaat om een traject van tien kilometer per kanaal. De werkzaamheden bestaan uit het op voldoende diepte baggeren van het Kanaal van Deurne en de Helenavaart, het herstellen van de kanaalkades, het verbeteren van inspectie- en onderhoudspaden en de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Het herstel van cultuurhistorische elementen in en langs het Kanaal van Deurne pakt het waterschap ook aan, waarbij rekening gehouden wordt met recreatief medegebruik en de natuur.

Planning

Vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden, moeten er tot september van dit jaar nog veel zaken voorbereid worden. De aannemer en het waterschap gaan de komende tijd samen een ontwerp maken en diverse vergunningen aanvragen.  Na deze fase gaan het waterschap en de aannemer een realisatieovereenkomst aan waarna Vissers Ploegmakers ook kan starten met de werkzaamheden buiten. Naar verwachting is dit ongeveer in oktober van dit jaar.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project? Meld u dan ook aan voor de nieuwsbrief van het project Hoogveenherstel Deurnsche Peel, project Leegveld op www.aaenmaas.n/leegveld In deze nieuwsbrief besteden wij ook aandacht aan dit project.

Meer over het groot onderhoud Peelkanalen