Onderhoud piekbed Aa met wetlandmaterieel


De Aa is in 2022 tussen Starkriet en de Dijkstraat heringericht. Aan de oostzijde ligt nu een piekbed. Dit piekbed staat bij ‘normale’ waterstanden droog, maar bij hevige regenval kan de Aa voor het extra water hier ruimte pakken.

Het onderhoud van het piekbed pakken we vanaf dit jaar iets anders aan dan op andere plekken langs de Aa. Zo maaien we het piekbed in 3 etappes telkens voor 2/3e deel. En het maaisel voeren we meteen af om te voorkomen dat het gaat meestromen als het piekbed wordt ingezet.

Lage bodemdruk

Ook wordt het onderhoud voortaan uitgevoerd met zogenaamd ‘wetlandmaterieel’. Dat geldt voor het maaiwerk en het verzamelen van het maaisel. De machines hebben een hele lage bodemdruk zodat ze niet wegzakken in de ondergrond. Met name op de locaties waar de Aa voorheen lag, is de ondergrond nog aardig nat.

Machine met wetlandonderstel

Flexibel plannen

De lage bodemdruk ontstaat doordat het gewicht van de machine over bijna de hele oppervlakte op de bodem rust. En niet, zoals bijvoorbeeld bij een machine op banden, op een relatief kleine oppervlakte. Door dit materieel kunnen we het onderhoud flexibel plannen en zijn we minder afhankelijk van de weersomstandigheden.

Dus mocht je de machines met dit bijzondere onderstel aan het werk zien, dan weet je wat ze daar doen!