Peter Ketelaars


Contact

De heer P.C.M. (Peter) Ketelaars

Peter Ketelaars
Functie
Lid van het algemeen bestuur
E-mail
pketelaars@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Bosch Parade
 • Lid Coördinatiecommissie Seniorennetwerk CDA Brabant
 • Directeur/eigenaar Petra Novum, Boekel (Bezoldigd)
 • Lid Comité Stichting Comité Boekel-Venhorst, Boekel (Onbezoldigd)
 • Lid Stichtingsraad wetenschappelijk Instituut CDA, 's-Gravenhage (Onbezoldigd)

Portefeuille

 • 2e Loco dijkgraaf
 • Financiën
 • Grondzaken en eigendommen
 • Bedrijfsvoering en middelen
 • Belastingen
 • Aanbesteding en inkoopbeleid
 • Preventieve handhaving (hoorzittingen)
 • Huisvesting
 • Innovatie
 • Duurzame ontwikkeling
 • KAM-zorg en beheer
 • Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW)
 • Schadeafhandeling
 • Beleidsontwikkeling Blauwe Diensten
 • Akkerrandenbeheer
 • Schouwvoering
 • Handhavingsbeleid m.b.t. de Waterschapsverordening voor keringen (preventief)
 • Regioportefeuille Hertogswetering + Raam

Externe Vertegenwoordigingen

 • Lid Dagelijks Bestuur BSOB
 • BHIC lid portefeullehoudersoverleg
 • Lid dagelijks bestuur GR Waterschapshuis
 • Regio Noord Oost (vitaal en landelijk)
 • Overleg RUD
 • Lid bestuur Aquon
 • Plv RRO NOB
 • Lid kopgroep Klimaat Natuur en Landschap NO Brabant
 • Lid bestuurlijke kopgroep transitie landbouw
 • Lid stuurgroep RES NO Brabant
 • (agenda)lid stuurgroep RES MRE
 • Plv lid ledenvergadering Unie van Waterschappen
 • Plv lid uniecommissie BCF
 • Plv lid CWE
 • Plv lid Cinter
 • Lid bestuurlijk coördinatieoverleg handhaving
 • Lid overleg NBWB-NMO's
 • Aandeelhouder NWB
 • Agendalid RRO Midden-Brabant (stuurgroep REKS)
 • Plv lid bestuurlijke regiegroep Noord Oost Brabant
 • Lid themagroep omgeving en water NOB
 • Voorzitter strategiegroep KLIMAP
 • Lid BO water Land van Cuijk en voorzitter Meijerij
 • Lid stuurgroep Bodem-UP
 • Lid stichtingsbestuur STOWA (op persoonlijke titel)
 • Voorzitter regionale commissie Hertogswetering, gebiedsportefeuillehouder
 • Voorzitter regionale commissie Raam, gebiedsportefeuillehouder