Rini Hermus


Contact

De heer M.C.J.M (Rini) Hermus

Hermus Riny 2
Functie
Burgercommissielid

Volg mij

Nevenfuncties

  • Notaris, Hermus Notaris Son, Son (Bezoldigd)
  • Adviseur, De Blauwe Reiger (Onbezoldigd)
  • Adviseur, Stichting Jan Merkelbach Collectie, Lieshout (Onbezoldigd)
  • Voorzitter, Stichting Mijn Lieshout - Mijn  Mariahout (Onbezoldigd)
  • Commissaris, Harmonie St. Caecilia (Onbezoldigd)
  • Adviseur, Peter van Tilburgfonds
  • Penningmeester - secretaris, Solidariteitsfonds - Fonds Schuldhulpverlening (Onbezoldigd)