Vaste adviescommissies


De vaste adviescommissies adviseren het dagelijks bestuur over de voorstellen die het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorlegt. We hebben drie functionele commissies: Algemene en Financiële Zaken, Watersysteembeheer en Emissiebeheer.

Online uitzending en vergaderstukken

Wil je een vergadering live kijken of terugkijken of de vergaderstukken inzien? Klik dan hieronder op de knop.

Bekijk de online vergadering en vergaderstukken

De taken van de vaste adviescommissies

De vaste commissies adviseren gevraagd en ongevraagd over de thema’s waar zij voor zijn aangesteld. Met dit advies maken ze duidelijk of een voorstel in de vergadering van het algemeen bestuur op steun kan rekenen. De vaste commissies adviseren voorafgaand aan en tijdens het besluitvormingsproces.

Samenstelling van de vaste commissies

Een vaste commissie bestaat uit tenminste vier leden die lid zijn van het algemeen bestuur, maar die geen lid zijn van het dagelijks bestuur. De dijkgraaf en de overige leden van het dagelijks bestuur kunnen de vergaderingen van functionele commissies wel bijwonen.

Elk lid wordt benoemd door het algemeen bestuur op voordracht van de desbetreffende fractie. Door fracties kleiner dan vijf leden wordt één lid en zo mogelijk één plaatsvervangend lid voorgedragen. Door fracties groter dan vier leden worden twee leden en één plaatsvervangend lid voorgedragen. Plaatsvervangend lid kan zijn een lid van het algemeen bestuur dat geen lid is van het dagelijks bestuur.

Vragen? We helpen je graag!

Jeroen Kremers

Functie
Griffier
Telefoon
073 - 61 56 614
E-mail
jkremers@aaenmaas.nl