Suzanne de Zoeten


Contact

Mevrouw S.J. (Suzanne) de Zoeten

Functie
Lid dagelijks bestuur
E-mail
sdezoeten@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Hommerzaad, Escharen (Onbezoldigd)

Portefeuille

  • Bouw en renovatie zuiveringstechnische werken (RWZI)
  • Exploitatie zuiveringstechnische werken (RWZI)
  • Industriële afvalwaterketen/bedrijfsafvalwater, Afvalwaterbehandeling derden
  • Innovatie en duurzame ontwikkeling
  • Energie en grondstoffen, energietransitie, RES, circulariteit

Externe vertegenwoordiging

  • Lid algemeen bestuur Aquon
  • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
  • Uniecommissie Waterketens en Emissies (CWE)