Sikko Oegema


Contact

De heer S. (Sikko) Oegema

Functie
Lid dagelijks bestuur
E-mail
soegema@aaenmaas.nl

Portefeuille

 • Stedelijk waterbeheer en afkoppeling bestaand stedelijk gebied
 • Gemeentelijke waterplannen, verbrede gemeentelijke rioleringsplannen
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (preventief), schadeafhandeling
 • ICT
 • Kwaliteit arbo milieu / KAM-zorg en beheer, waterkwaliteit stedelijk gebied
 • Klimaatadaptatie stedelijk gebied, regionale waterketen-overleggen
 • Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) en participatie

Externe vertegenwoordiging

 • Lid algemeen bestuur Het Waterschapshuis
 • Lid dagelijks bestuur Het Waterschapshuis
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Aquon
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)