Sikko Oegema


Contact

De heer S. (Sikko) Oegema

Functie
Lid dagelijks bestuur
E-mail
soegema@aaenmaas.nl

Nevenfuncties

  • Milieuadviseur BMD Advies, Tilburg (Bezoldigd)

Portefeuille

  • Stedelijk waterbeheer en afkoppeling bestaand stedelijk gebied
  • Gemeentelijke waterplannen, verbrede gemeentelijke rioleringsplannen
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (preventief), schadeafhandeling
  • ICT
  • Kwaliteit arbo milieu / KAM-zorg en beheer, waterkwaliteit stedelijk gebied
  • Klimaatadaptatie stedelijk gebied, regionale waterketen-overleggen
  • Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) en participatie