Nieuwsservice 19 januari 2023


logo-header
Nieuwsservice 19 januari 2023

Collega's geslaagd voor opleiding Beheer, Onderhoud en Toezicht

BOT opleiding

Deze week zijn de eerste 8 deelnemers geslaagd voor hun opleiding Beheer, Onderhoud en Toezicht. In deze opleiding worden onze medewerkers beheer en onderhoud en gebiedsbeheerders opgeleid op niveau 4 binnen de onderwerpen beheer, onderhoud en toezicht. Op deze manier bereiden wij onze collega's voor op de toekomst. Yuverta geeft de opleiding in samenwerking met veel medewerkers van onze eigen organisatie zodat de leerstof toegespitst is op wat zich in de praktijk voordoet.

Druk in de weer door de hoge waterstanden

hoge waterstand_4

Afgelopen tijd zijn veel collega's druk geweest met de verhoogde waterstanden naar aanleiding van de aanhoudende regen. Gelukkig leidde dit nergens tot grote problemen in ons werkgebied. Het grondwater kon de regen goed gebruiken. De grondwatervoorraad is daardoor op de meeste plekken aangevuld. Percelen zijn nat en beekdalen staan soms tijdelijk onder water, maar op die locaties zijn ze daar ook voor ingericht.

Goede opkomst 'kansen voor natte teelten in de bouw'

Natte teelten_1

Vrijdag 13 januari trotseerden zo'n 60 deelnemers aan de bijeenkomst 'kansen voor natte teelten in de bouw' de wind en modder om de oogst van lisdodde van ons proefveld mee te maken. Daarnaast maakten zij in 2 workshops kennis met het verdienmodel van diverse natte teelten en het brede scala aan biobased materialen dat morgen of overmorgen al toegepast kan worden in de bouw.

Blue Monday ontbijt jonge ambtenarennetwerk SAAMen

SAAMen

Wat doe je op maandag 16 januari, de meest deprimerende dag van het jaar? In ieder geval niet bij de pakken neer zitten! Collega’s van ons jongerennetwerk ‘SAAMen’ zochten elkaar begin van de dag op voor een Blue Monday ontbijt. Een goede start van de dag! SAAMen is een platform voor de jonge ambtenaren (≤ 35 jaar) van Aa en Maas. Binnen dit netwerk organiseren we activiteiten waardoor we dichter bij elkaar komen, ervoor zorgen dat nieuwe collega's zich thuis voelen binnen deze organisatie en delen we kennis en ervaring met al onze collega’s.

We beschermen onze dijken tegen hoogwater van de Maas

Bekramming aanleggen dijk

In september repareerden we bij Cuijk een stuk dijk, omdat hier veel en diepe scheuren waren ontstaan door de droogte. Hierbij zaaiden we een deel van het talud opnieuw in. Deze grasmat is nog niet erosiebestendig genoeg als de waterstand in de Maas verder gaat stijgen en het Maaswater tegen de dijk zou stromen. Daarom leggen we voor de zekerheid bekramming tegen de dijk aan. Dit deden we ook ter hoogte van de Deutersestraat in Cromvoirt. Daar was de graszode van de dijk nog niet hersteld na de bouw van de nieuwe brug in 2022. Daarom legden we daar ook uit voorzorg krammatten om de dijk tegen erosie te beschermen als het water gaat stijgen.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.