Druk in de weer door de hoge waterstanden


18 januari 2023

Afgelopen tijd zijn veel collega's druk geweest met de verhoogde waterstanden naar aanleiding van de aanhoudende regen. Gelukkig leidde dit nergens tot grote problemen in ons werkgebied. Het grondwater kon de regen goed gebruiken. De grondwatervoorraad is daardoor op de meeste plekken aangevuld. Percelen zijn nat en beekdalen staan soms tijdelijk onder water, maar op die locaties zijn ze daar ook voor ingericht.