Nieuwsservice 17 augustus 2023


logo-header
Nieuwsservice 17 augustus 2023

Plannen Meanderende Maas vanaf 17 augustus ter inzage

Meanderende Maas

Van 17 augustus 2023 tot en met 27 september 2023 liggen de plannen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van het project Meanderende Maas ter inzage. Na een intensief proces met de omgeving, waarin de plannen tot stand zijn gekomen, liggen de ontwerp besluiten nu ter inzage. Op www.meanderendemaas.nl/terinzage zijn alle stukken in te zien. Tussen 5 en 13 september vinden er in het projectgebied vier inloopbijeenkomsten plaats om alle vragen over de plannen en besluiten te beantwoorden.

Vacature: vastgoedconsultent grondzaken & coördinator grondverwerving dijkversterkingsprojecten

2023-8-16-Vacatures

Wil jij werk dat ertoe doet en werken met plezier? En vind je het belangrijk dat je jezelf kunt blijven ontwikkelen? Dan is Aa en Maas dé plek waar je moet zijn! We zoeken een vastgoedconsultent grondzaken en coördinator grondverwerving dijkversterkingsprojecten. Bekijk de vacatures hier en solliciteer.

Waterbuffer en -berging Blauwe Poort in Laarbeek zitten weer lekker vol door de regen van afgelopen tijd

Omslag YouTube

Steeds vaker krijgen we te maken met wateroverlast door piekbuien en met watertekorten door langere droogte. Om het kostbare water op te vangen en vast te houden, legden we in Laarbeek een waterhouderij- en berging aan. Dankzij de regen van de afgelopen tijd staat de waterbuffer vol en zetten we dit water als het droog is, zoals nu. Onze gebiedsadviseur Els Geurts legt in deze video heel goed de werking van deze waterbuffer en -berging uit.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.