Plannen Meanderende Maas vanaf 17 augustus ter inzage


17 augustus 2023

Van 17 augustus 2023 tot en met 27 september 2023 liggen de plannen voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling van het project Meanderende Maas ter inzage. Na een intensief proces met de omgeving, waarin de plannen tot stand zijn gekomen, liggen de ontwerp besluiten nu ter inzage. Op www.meanderendemaas.nl/terinzage zijn alle stukken in te zien. Tussen 5 en 13 september vinden er in het projectgebied vier inloopbijeenkomsten plaats om alle vragen over de plannen en besluiten te beantwoorden.

Ter inzage

Om de maatregelen uit het definitief ontwerp uit te mogen voeren, is een aantal besluiten van diverse overheden nodig. Deze besluiten zijn nu in ontwerp vastgesteld. Voordat de definitieve vaststelling plaatsvindt, is het mogelijk om van 17 augustus tot en met 27 september 2023 een zienswijze op de ontwerp besluiten in te dienen via het e-inspraakformulier van het Loket Brabant.

Documenten

Er liggen veel documenten ter inzage. Voor zo’n groot plan zijn namelijk veel besluiten  nodig. En dus zijn er ook veel documenten met bijbehorende kaarten nodig. Deze documenten zijn essentieel, omdat alle ontwerpkeuzes zo goed mogelijk moeten worden verantwoord. Mario Jacobs, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas en voorzitter van de stuurgroep Meanderende Maas, over de definitieve plannen: “Met tien organisaties hebben we samen met de omgeving gewerkt aan de plannen voor de toekomst van het projectgebied Meanderende Maas. Wij zijn trots op het resultaat. Nu zijn we benieuwd naar de reacties van de belanghebbenden.”

Bekijk alle documenten en een toelichting op de procedure

Inloopbijeenkomsten

Het projectteam organiseert vier inloopbijeenkomsten verspreid in het projectgebied wanneer de plannen ter inzage liggen. Elke bijeenkomst is van 16.00 – 20.00 uur.

  • Dinsdag 5 september in gemeenschapshuis Avanti in Lithoijen (Langwijkstraat 9)
  • Donderdag 7 september in het Hanzehuys in Maasbommel (De Bennenmaker 15)
  • Dinsdag 12 september in Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)
  • Woensdag 13 september in Vidi Reo in Ravenstein (Van Kesselplaats 2)

U bent welkom op de locatie van uw keuze en op het tijdstip van uw keuze. Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn er medewerkers van het project Meanderende Maas én medewerkers van de bevoegde gezagen aanwezig om u te woord te staan en eventuele vragen te beantwoorden.

Vervolg

Na de zienswijzeperiode betrekken de verschillende overheden de ingediende zienswijzen bij het komen tot definitieve besluiten. Indien een zienswijze nieuwe inzichten oplevert, kan dat leiden tot een aanpassing in het definitieve besluit. Naar verwachting starten in 2024 de werkzaamheden aan de dijk en rivierverruiming. De dijk zal dan in 2026 gereed zijn. De afronding van de werkzaamheden van project Meanderende Maas in de uiterwaarden is in 2029 voorzien.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het project Meanderende Maas via de digitale nieuwsbrief. Aanmelden kan via www.meanderendemaas.nl.

Meanderende Maas

Achtergrondinformatie project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. De dijkversterking in combinatie met rivierverruiming beschermt 270.000 bewoners, bedrijven en infrastructuur tegen hoogwater, tot in Oss en Den Bosch. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Met oog voor de bestaande kwaliteiten. De gecombineerde aanpak door tien projectpartnerorganisaties en in nauw overleg met de omgeving biedt kansen voor 500 ha nieuwe natuur, verbetering van waterkwaliteit, toerisme en recreatie, cultuurhistorie en het versterken van de economie. Door de rivierverruiming hoeft de dijk minder hoog en komt er klei vrij voor de versterking van de dijk. Dit is duurzaam, vermindert de CO2-belasting en beperkt de hinder voor de omgeving. Het resultaat is in 2029 uiteindelijk: een sterkere dijk en een prachtig gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur. Veilig en mooi.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Project Meanderende Maas, Ravenstein – Lith, valt onder zowel het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), Kader Richtlijn Water, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en het Deltaprogramma Maas, onderdeel van het Nationale Deltaprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.


Vragen? Neem contact op met:

Marjolein Rozemeijer

Marjolein Rozemeijer 2 Aa en Maas
Functie
Adviseur communicatie en participatie
Telefoon
06-12 55 67 94
E-mail
mrozemeijer@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.