Waterbericht april 2024: watersysteem blijft verzadigd


6 mei 2024

April verliep natter dan gemiddeld voor de maand april. Deze neerslag viel geleidelijk over de maand. Grote neerslaghoeveelheden in kortere tijd kwamen in april niet voor. Mei startte wel met onweersbuien met hoeveelheden neerslag in korte tijd. Door deze neerslag stegen de grondwaterstanden tot waarden die over het algemeen zeer hoog zijn dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Wat dit betekent en hoe het watersysteem er verder voorstaat, lees je in dit waterbericht.

Hoe nat was april?

In ons werkgebied viel in de maand april globaal tussen de 60 en 80mm regen. In enkele gebieden, bijvoorbeeld rond Den Bosch, viel lokaal meer regen, zo rond de 100mm. Normaal valt er in april zo rond de 40mm regen. April was natter dan normaal dus!

Wat voor invloed had de start van mei op ons watersysteem?

De maand mei startte ronduit nat.  Met name op 2 en 3 mei viel in korte tijd veel regen. De maand mei kent nu al een neerslagsom van 30 tot ruim 50 mm in zuiden van ons werkgebied. Terwijl normaal gesproken in mei gemiddeld zo rond de 60 mm aan neerslag valt.

Wat is het neerslagoverschot nu dan?

Door de vele neerslag van afgelopen maanden viel er tot nu toe in 2024 meer neerslag dan er gemiddeld in de eerste kwartaal van het jaar valt. Daardoor is er momenteel een neerslagoverschot van zo’n 200mm. Dat betekent dat er sinds begin dit jaar 200mm meer regen viel dan dat er water in de atmosfeer verdampt. Normaal is er rond deze tijd van het jaar een neerslagoverschot van zo’n 95mm.

Hoe staat het nu met het grondwater?

De grondwaterstanden waren aan het begin van deze maand normaal tot iets verhoogd voor de tijd van het jaar. Doordat er in april en begin mei veel neerslag viel, zijn de grondwaterstanden over het algemeen wat gestegen en zijn hoog voor de tijd van het jaar.

Grondwaterstanden op 6-5-2024

Bekijk de actuele waterstanden in ons waterdataportaal

Hoe staat het met het water in de sloten en beken (oppervlaktewater)?

De afvoeren in sloten en beken waren in april normaal voor de tijd van het jaar. De ondergrond is echter nog steeds vrij verzadigd, waardoor regenval snel is terug te zien in de afvoer en waterstanden in ons watersysteem. De neerslag van 2 en 3 mei heeft voor een forse afvoergolf gezorgd in de sloten en beken.

Hoe staat het met de waterkwaliteit?

In een paar geïsoleerde (stads)wateren zoals vijvers en beken is er blauwalg:

  • Radioplassen in Oploo
  • Visvijver Witte Bergen nabij Someren
  • Visvijver Dribbelei in Gemert
  • Roeivijver in Drunen

Maatregelen

Peilbeheer

Het peilbeheer is erop gericht om daar waar het mogelijk is water vast te houden zodat grondwater bij een drogere periode minder snel daalt. Op de lage en natte delen zorgen we tegelijkertijd voor voldoende drooglegging om overlast te beperken.

We bieden maatwerk bij verzoeken tot peilverlaging. We gaan daarbij soepel om met verzoeken tot peilverlaging op locaties die te nat zijn. Deze verlagingen zijn altijd tijdelijk.

Wateraanvoer

De wateraanvoer wordt op de hoge gronden o.a. via de Noordervaart weer een beetje opgevoerd. De aanvoer is er nu op gericht beken en sloten op gewenst peil te houden en daar waar nodig grondwater aan te vullen, met het oog op een mogelijk drogere periode

Wat zijn de verwachtingen voor mei?

De eerste week van mei verliep kletsnat en dat zorgt ervoor dat het watersysteem nat blijft met daarbij hogere grondwaterstanden dan gemiddeld. Ook als een droge periode aanbreekt, zal er voldoende water beschikbaar blijven.