Voorkeursalternatief (VKA) dijkverbetering Doeveren vastgesteld


15 mei 2024

Op dinsdag 14 mei stelde ons dagelijks bestuur het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkverbetering bij Doeveren vast. Dit betekent dat het plan op hoofdlijnen voor dit deel van de dijk duidelijk is en dat er nu gewerkt kan worden aan een gedetailleerd plan.

Het voorkeursalternatief voor het vier kilometerlange stuk dijk ter hoogte van het dorp Doeveren is de damwand of het scherm.

Via onderstaande button download je het VKA.

Download hier het voorkeursalternatief (pdf, 4 MB)

Met het vaststellen van het voorkeursalternatief ronden we de verkenningsfase af. We gaan nu aan de slag met een gedetailleerd plan voor de dijk. Dit doen we in de planuitwerkingsfase.

De planning voor de komende tijd

De komende periode staat in het teken van de planuitwerking. Samen met ingenieursbureau Arcadis gaan we aan de slag om het voorkeursalternatief uit te werken tot een vergunbaar ontwerp: een gedetailleerd plan voor de dijk. Naar verwachting is dit aan het eind van dit jaar klaar. Begin volgend jaar komen de plannen ter inzage te liggen. Daarvoor organiseren we een informatiebijeenkomst. Naar verwachting hebben we in de winter van 2025 het definitieve projectbesluit en de vergunningen. In de zomer van 2026 kan dan de schop in de grond.

Planning_mei2024

De planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

We gaan graag met je in gesprek

Wij vinden het belangrijk om met omwonenden en belanghebbenden in gesprek te gaan over waar wij onderweg naar het ontwerp nog rekening mee kunnen houden. Mocht je naar aanleiding van het voorkeursalternatief vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek, neem dan contact op met onze omgevingsmanager van het project: Nancy ten Have - Ceelen. Je kunt haar bellen op 06-11 85 06 92 of een e-mail sturen op ntenhave-ceelen@aaenmaas.nl.

Meer weten over de dijkverbetering Doeveren?

Meer informatie over het project vind je op www.aaenmaas.nl/doeveren. Daar kun je jezelf ook aanmelden voor de projectnieuwsbrief.


Contact

Nancy ten Have - Ceelen

foto_nancy
Functie
Omgevingsmanager dijkverbetering Doeveren
Telefoon
06- 11 85 06 92
E-mail
ntenhave-ceelen@aaenmaas.nl