Dijkverbetering Doeveren aan de slag met Arcadis


8 mei 2024

Voor de dijkverbetering Doeveren gaat het projectteam van waterschap Aa en Maas in de planuitwerkingsfase aan de slag met Arcadis. Binnen deze fase gaan zij samen het voorkeursalternatief uitwerken tot een definitief ontwerp en projectbesluit voor de dijk.

De planuitwerkingsfase: snel en zorgvuldig

De twee teams samen staan voor de projectambities snel en zorgvuldig, het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het soepel doorlopen van alle procedures voor omwonenden en andere belanghebbenden. Binnen de planuitwerkingsfase wordt agile gewerkt door middel van scrum. Dit draagt bij aan een snel en zorgvuldig proces, waarbij alleen datgene wordt gedaan wat echt nodig is.

Samen aan de slag voor een passend dijkontwerp

Diederik van Hogendorp is voor Arcadis manager planuitwerking: ‘Dijkverbetering Doeveren is een uniek project in een mooie landelijke omgeving. Recent hoogwater bevestigt de waterveiligheidsopgave, onze opgave staat voor een zorgvuldig maakbaar én duurzaam dijkontwerp. Medio 2025 moet het Projectbesluit gereed zijn voor besluitvorming, waarna de aanbesteding voor de realisatiefase volgt. Begin 2026 ronden wij de geplande werkzaamheden af’.

Ton van Gorp, werkzaam bij waterschap Aa en Maas als projectmanager binnen het dijkverbeteringsproject, voegt hieraan toe: ‘Wij gaan een uitdagende fase tegemoet waar we vol vertrouwen met Arcadis instappen. De gehele planuitwerkingsfase van het project pakken we agile aan. Het doel is om, door middel van het werken in sprints in een scrum-team, een zo kort mogelijke doorlooptijd van deze fase te realiseren. Arcadis heeft zich hierop voorbereid. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in om gezamenlijk aan de slag te gaan om het voorkeursalternatief uit te werken tot een passend dijkontwerp voor bewoners en andere belanghebbenden. We kijken uit naar deze nauwe samenwerking.’

Meer weten over dijkverbetering Doeveren?

Ga naar de projectpagina

30 c IMG_4294 lindendijk