Hoosbuien en een langere periode van intensieve regenval dinsdagavond 21 mei


23 mei 2024

Ondergelopen straten, parkeergarages en winkels…. dinsdagavond 21 mei zorgden flinke regenbuien op meerdere plekken in Brabant voor overlast. De neerslag kwam vanaf 16.00 uur ons werkgebied binnen met eerst met in korte tijd hoosbuien, gevolgd door een langere periode van intensieve regenval. Plaatselijk waren er uitschieters van wel 48 mm. De grondwaterstanden staan overal nog steeds zeer hoog en de bodem is nog altijd totaal verzadigd met water. Wat echt zou helpen is een langere, drogere periode.

Waar viel de meeste regen?

Rond Reek, Landerd, Herpen, Grave en bij Empel viel de meeste neerslag: in totaal tot wel 48 mm. De hoosbuien leverden rond 25 mm in een uur, de rest viel daarna in de langere periode tussen 19.00 en 1.30 uur. Ter vergelijking: rond de omgeving van Deurne viel ongeveer 15 mm in totaal.

Hoeveel neerslag valt er gemiddeld in mei?

Normaal gesproken valt er in de maand mei ongeveer 60 mm in totaal. Maar tot nu toe is er in mei gemiddeld over het gehele gebied 107 mm gevallen. En lokaal tot wel 150 mm, zoals in Den Bosch. Lees ook ons meest recente waterbericht over het neerslagoverschot.

Wat was het gevolg voor onze sloten en beken?

De afvoeren in onze sloten en beken hadden forse afvoerpieken, maar dit leidde niet tot problemen. We hebben hierdoor geen extra maatregelen hoeven nemen. Via onze Waterkamer houden we de waterstanden, waterafvoer en de verwachte neerslag goed in de gaten.

Informatie over waterstanden vind je op onze actuele waterwebsite overzichtelijk bij elkaar, met kaarten en toelichtingen.

Link naar de actuele waterwebsite

Met wie neem je contact op bij wateroverlast?

We begrijpen dat het soms verwarrend is bij wie je moet zijn voor een melding van wateroverlast. Als waterschap houden wij ons vooral bezig met de waterstanden in de grote sloten en beken en met de veiligheid van de dijken. Meldingen of vragen die hiermee te maken hebben, ontvangen we bij voorkeur digitaal via info@aaenmaas.nl. Vermeld daarbij duidelijk je contactgegevens en de locatie waar het om gaat. Bij twijfel kun je ons bereiken via 088-1788000.

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf?

Onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering. Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in onderstaande tabel wie je kunt bellen.

Op de website www.brandweer.nl/onderwerpen/storm-en-wateroverlast/ staat meer informatie over wie je wanneer moet bellen bij wateroverlast.

Wateroverlast wie bel ik
Wie bel je bij wateroverlast