Groen-blauwe handdrukken voor Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden en Golfclub landgoed Coudewater


17 juni 2024

Op vrijdag 14 juni kwam het streekpanel van Beneden Aa bijeen, bij Landgoed Coudewater in Rosmalen. Ons dagelijks bestuurslid Peter van Dijk overhandigde twee groen-blauwe handdrukken: aan Chris van Lieshout van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) en aan Constant van den Thillart en Herman Klein Entink van Golfclub landgoed Coudewater.

Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU): actief met landschap in de weer

De Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) speelt een belangrijke rol in het beheer en behoud van de natuurlijke omgeving en sloten en beken in Uden en omgeving. Deze stichting is 35 jaar actief en bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. De taakvelden zijn coördinatie, onderzoek, advisering, inrichting & beheer, voorlichting, PR en educatie. Er wordt met tal van andere partijen samengewerkt. Peter van Dijk geeft aan dat de jarenlange en constructieve houding van de sVLU een groen-blauwe handdruk verdiend.

Aanleggen en onderhouden van natuurlijke buffers

Een van de kernactiviteiten van sVLU is het duurzaam beheer van water in het landschap. Door het aanleggen en onderhouden van natuurlijke buffers, zoals heggen, houtwallen en poelen, draagt de stichting bij aan het vasthouden van water in het gebied. Deze buffers spelen een rol bij het voorkomen van wateroverlast en het bevorderen van biodiversiteit. Poelen, bijvoorbeeld, zijn van groot belang voor de voortplanting van amfibieën en vormen een leefgebied voor diverse waterplanten en -dieren.

Herstel van wijstgronden

De sVLU speelt een belangrijke rol in het herstel van wijstgronden. Wijst is een uniek natuurverschijnsel waarbij grondwater aan de oppervlakte komt en zorgt voor vochtige omstandigheden. sVLU herstelt deze wijstgebieden, waardoor de oorspronkelijke vochtige habitat wordt teruggebracht. Dit bevordert de groei van zeldzame plantensoorten en biedt leefgebieden voor diverse diersoorten. Door deze inspanningen draagt sVLU bij aan het behoud van deze unieke ecologische zones en de biodiversiteit in Uden en omgeving, zoals het Annabos en Kooldert.

Educatie en bewustwording

Naast het praktische beheer van natuur en water zet sVLU zich ook in voor educatie en bewustwording. De stichting organiseert excursies, lezingen en workshops om het publiek te informeren over het belang van duurzaam landschapsbeheer. Door samen te werken met scholen en lokale organisaties, worden kinderen en volwassenen betrokken bij natuurbehoud en leren zij over de waarde van hun natuurlijke omgeving.

Peter van Dijk overhandigt Chris van Lieshout de groen-blauwe handdruk

Golfclub landgoed Coudewater - Wonen en recreëren in een ecologisch en historisch waardevol gebied

Golfclub Landgoed Coudewater is niet alleen een bestemming voor golfliefhebbers, maar ook een prachtig voorbeeld van hoe wonen en recreëren hand in hand kunnen gaan met het behoud van ecologische en historische waarden. Het landgoed in Rosmalen heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen en een divers natuurlijk landschap dat zorgvuldig wordt beheerd en beschermd. Constant van den Thillart en Herman Klein Entink waren blij verrast toen zij uit handen van Peter van Dijk de groen-blauwe handdruk ontvingen.

Behoud van cultureel erfgoed

Het landgoed Coudewater was ooit een klooster en later een psychiatrisch ziekenhuis. De historische gebouwen en het kampenlandschap zijn met zorg behouden en geïntegreerd in het moderne gebruik van het terrein. Dit behoud van het cultureel erfgoed geeft het landgoed een unieke charme terwijl ze genieten van de moderne faciliteiten.

Ecologische zones

Ecologisch gezien is het landgoed bijzonder waardevol. Het landgoed omvat bossen, graslanden, poelen en waterlopen die een thuis bieden aan diverse plant- en diersoorten. Door het bevorderen van biodiversiteit en het beheren van natuurlijke habitats, draagt de golfclub bij aan het behoud van deze waardevolle ecologische zones.

Waterkwaliteit verbeteren

Daarnaast zijn er inspanningen gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren en te behouden. Door het beperken van het gebruik van chemische middelen en kunstmest, zorgt de golfclub ervoor dat het water schoon blijft en dat het ecosysteem gezond is. Hiervoor heeft de golfclub het GEO-certificaat ontvangen.

Golfclub Landgoed Coudewater is een voorbeeld van hoe duurzame ontwikkeling, ecologisch beheer en historisch behoud samen kunnen komen om een unieke leef- en recreatieomgeving te creëren. Door hun focus op waterbeheer en het behoud van ecologische en historische waarden, biedt de golfclub een bijzondere ervaring voor zowel bewoners als bezoekers, waarbij respect voor het verleden en zorg voor de natuur centraal staan.

Peter van Dijk overhandigt Constant van den Thillart de groen-blauwe handdruk