Regionale commissies


We hebben vier regionale streekpanels. Zij bespreken onderwerpen die spelen in het (deel)gebied waarvoor zij zijn ingesteld: Raam, Beneden Aa, Boven Aa en Hertogswetering. Zo organiseren de streekpanels open bijeenkomsten met de omgeving over een bepaald thema of project. In het verleden noemden we dit de regionale commissies. De panels hebben een minder vaste structuur dan de commissies en stemmen meer af op de inwoners in de omgeving.

Taak en functie van de streekpanels

  • regionale streekpanels zijn panels waarin bestuurders en andere belangstellenden uit het betreffende district worden betrokken bij het werk van het waterschap.
  • de streekpanels vallen samen met onze districten.
  • de panels worden geïnformeerd over projecten en het beheer en onderhoud in ons gebied.
  • de panels reflecteren hierop en reiken een keer per jaar de groen-blauwe handdruk uit.
  • de panels zijn de oren en ogen van het waterschap in het district.

De samenstelling van de regionale streekpanels

De leden van een regionaal streekpanel worden door het dagelijks bestuur benoemd en ontslagen. Mogelijke kandidaten voor het panel worden voorgedragen door de fracties in het algemeen bestuur. Zij zitten zelf niet in het algemeen bestuur en wonen in het district. Uitgangspunt is dat in elk panel twee leden van iedere partij mogen zitten. Er worden geen plaatsvervangers aangewezen.

De leden van het algemeen bestuur mogen wel aanwezig zijn bij de streekpanels in het district waar het AB-lid woont en mogen toehoorder zijn bij elk ander  streekpanel. De benoeming van de leden is elke keer voor een periode van vier jaar, net als de zittingsperiode van het algemeen bestuur.


Vragen? We helpen je graag!

Jeroen Kremers

Functie
Griffier
Telefoon
073 - 61 56 614
E-mail
jkremers@aaenmaas.nl