Peter van Dijk


Contact

De heer P.M.J. (Peter) van Dijk

Functie
Lid dagelijks bestuur
E-mail
pvandijk@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

 • Directeur/bestuurder Wijstwater Advies B.V. Helenaveen (Bezoldigd)
 • Directeur/bestuurder Soemeer Beheer B.V. Helenaveen (Bezoldigd)
 • Aandeelhouder Total Berry Solutions S.H.P.K. Pristina, Peja Kosovo (Onbezoldigd)
 • Aandeelhouder Leds-Grow B.V. Helenaveen (Onbezoldigd)
 • Voorzitter DeurneNu Deurne (Onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting gemeenschapshuis de Gouden Helm Helenaveen (Onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen Helenaveen (Onbezoldigd)

Portefeuille

 • Derde Loco dijkgraaf
 • Waterschapsprojecten Beneden en Boven Aa m.u.v. Peelvenen
 • Inrichting, beheer/onderhoud watersystemen (baggeren, maaien, etc.), schouw
 • Waterschapsverordening/Legger oppervlaktewateren en keringen
 • Grondwaterbeheer en Beregeningsbeleid, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • HWBP inclusief regioproces, inrichting, beheer/onderhoud keringen
 • Watak/Wateraanvoer, technische installaties watersysteem
 • Waterkwaliteit landelijk gebied
 • Grondzaken en eigendommen
 • Dierenwelzijn

Externe vertegenwoordiging

 • Uniecommissie Waterkeringen (CWK)
 • Innovatiehuis De Peel
 • Strategisch ketenoverleg
 • Plv lid stuurgroep Howabo
 • Lid bestuurlijk platform winnend samenwerken
 • Plv Uniecommissie Watersystemen
 • Plv lid bestuurlijke commissie Watak
 • Lid stuurgroep Groene Peelvallei
 • Voorzitter stuurgroep Diesdonk
 • Stuurgroep Bakelse Beemden
 • IGP Bakel
 • Lid overleg NBWB Brabants bedrijfsleven
 • Lid bestuurlijke overlegcommissie Gemeenschappelijke Regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant
 • BO water As 50 gemeenten
 • Lid bestuurlijke commissie Watak
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
 • Plaatsvervangend lid dagelijks bestuur Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)