Peter van Dijk


Contact

De heer P.M.J. (Peter) van Dijk

Functie
Lid dagelijks bestuur
E-mail
pvandijk@aaenmaas.nl

Volg mij

Nevenfuncties

 • Directeur/bestuurder Wijstwater Advies B.V. Helenaveen (Bezoldigd)
 • Directeur/bestuurder Soemeer Beheer B.V. Helenaveen (Bezoldigd)
 • Aandeelhouder Total Berry Solutions S.H.P.K. Pristina, Peja Kosovo (Onbezoldigd)
 • Aandeelhouder Leds-Grow B.V. Helenaveen (Onbezoldigd)
 • Voorzitter DeurneNu Deurne (Onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting gemeenschapshuis de Gouden Helm Helenaveen (Onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen Helenaveen (Onbezoldigd)

Portefeuille

 • 3e Loco dijkgraaf
 • Inrichting, beheer en onderhoud watersystemen
 • Keur oppervlaktewateren + Keringen
 • Technische installaties watersysteem
 • Beregeningsbeleid en grondwaterbeheer
 • Alle waterschapsprojecten Beneden en Boven Aa met uitzondering van Peelvenen
 • Baggeren
 • Maaibeheer
 • Grondwaterbeheer
 • Legger- en beheerregister oppervlaktewater en keringen
 • Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken
 • Industriële afvalwaterketen (bedrijfsafvalwater)
 • Afvalwaterbehandeling voor derden
 • Inrichting, beheer en onderhoud keringen
 • Watak en wateraanvoer
 • HWBP inclusief regioproces
 • Regioportefeuille Beneden Aa

Externe vertegenwoordiging

 • Uniecommissie Waterketens en Emissies (CWE) en Uniecommissie Waterkeringen (CWK)
 • Innovatiehuis De Peel
 • Aandeelhouder SNB
 • Strategisch ketenoverleg
 • Plv lid stuurgroep Howabo
 • Lid bestuurlijk platform winnend samenwerken
 • Plv Uniecommissie Watersystemen
 • Plv lid bestuurlijke commissie Watak
 • Lid stuurgroep Groene Peelvallei
 • Voorzitter stuurgroep Diesdonk
 • Stuurgroep Bakelse Beemden
 • IGP Bakel
 • Lid overleg NBWB Brabants bedrijfsleven
 • Muskusrattenbestrijding
 • BO water As 50 gemeenten
 • Lid bestuurlijke commissie Watak