Meer water voor de Maashorst met eigen gezuiverd afvalwater van aardappelverwerkingsbedrijf Peka Kroef


26 juni 2024

Het aardappelverwerkingsbedrijf Peka Kroef in Odiliapeel zuivert het eigen afvalwater. Dit wordt deels hergebruikt als spoelwater voor de installaties die in  het bedrijf staan. Sinds een paar weken mag Peka Kroef het gezuiverde water ook lozen op het Peelkanaal. Het ultieme doel: meer water voor dorstig Maashorst, maximaal zo’n 600 kuub per dag. Wij hebben hier als waterschap een vergunning voor afgegeven. Vanzelfsprekend voldoet dit water aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Wij controleren hier regelmatig op.

Het prachtige natuurgebied de Maashorst ligt hoger dan de omgeving met als gevolg dat het gebied kampt met dalende grondwaterpeilen. Je zou het met zoveel regen afgelopen weken niet zeggen, maar met dit grillige klimaat ligt verdroging op de loer. Meer water, geloosd op het Peelkanaal, kan helpen. Geschikt schoon water hiervoor is het door Peka Kroef gezuiverde afvalwater.

Lees meer over de Maashorst

Gezuiverd water rechtstreeks de grond in

De ambities reiken nog verder. Want nog beter voor de Maashorst is het als het door Peka Kroef gezuiverde water niet in het Peelkanaal terechtkomt maar rechtstreeks in de bodem van de Maashorst. Dat kan door het water in een plas of poel te laten lopen, van waaruit het in de bodem kan zakken oftewel kan inzijgen. Een andere mogelijkheid is het gezuiverde water rechtstreeks de Maashorstbodem in laten stromen; infiltreren.

Aardappelverwerking bij Peka Kroef waarbij veel water wordt (her)gebruikt

Of het water op deze manieren daadwerkelijk de Maashorst in kan en kan worden vastgehouden, onderzoeken we zorgvuldig. De allereerste verkenningen, waarbij we ook regionale partners en partijen betrekken, zijn in voorbereiding.

Het aardappelverwerkingsbedrijf Peka Kroef in Odiliapeel

Minder zout

Het overige deel van het afvalwater van Peka Kroef, dagelijks zo’n 1500 kuub, gaat nog naar onze zuivering in het Land van Cuijk. Hier maken wij het schoon en laten het vervolgens ook weer de natuur in stromen. Peka Kroef, andere bedrijven en ook huishoudens in de regio voldoen aan de norm voor het toegestane zoutgehalte in het afvalwater. Maar de hoeveelheid zout van alle bronnen tezamen is wat veel van het goede; al dit zout kunnen wij niet uit het afvalwater zuiveren, terwijl hiervoor wel KRW-eisen van kracht zijn. Gelukkig heeft Peka Kroef nu op eigen initiatief het zuiveringsproces geoptimaliseerd en het gebruik van zout in de productie geëlimineerd. Dit is beter voor de gezondheid van consumenten en voor het proces van zuiveren in Land van Cuijk.

Hebben we nu nog meer te wensen? Ja, want nóg meer Peka Kroef water naar de Maashorst in plaats van naar onze zuivering in Land van Cuijk zou helemaal geweldig zijn. We staan aan de lat voor een constructieve aanpak waarbij samenwerking centraal staat. Zo zorgen we samen voor veilig, voldoende en schoon water.


Vragen? We helpen je graag!

Nicole van Heeswijk

Nicole van Heeswijk
Functie
Adviseur communicatie
Telefoon
06 23 59 42 95
E-mail
nvanheeswijk@aaenmaas.nl