Droge koeken smaken naar meer! De eerste test met Torwash is al meteen succesvol afgerond


2 juli 2024

Het slib dat na het proces van zuiveren overblijft is normaal gesproken nog behoorlijk nat. We willen het graag droger en dat blijkt nu te kunnen met de ‘knikkerbaan’-proefopstelling bij de zuivering in Land van Cuijk. De knikkerbaan van 15 meter hoog is een tijdelijk demonstatiemodel van de innovatieve techniek ‘Torwash’. Daar komen dus de ingrediënten voor de droge koeken vandaan.

Minder water in slib

Slib bestaat uit water en micro-organismen (bacteriën), die de afvalstoffen uit het rioolwater opeten. De goede stoffen die in slib zitten halen we eruit, zoals fosfaat en energie. Wat overblijft, gaat in een soort centrifuge die er water uithaalt. De rest gaat naar de verbrandingsoven van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk. Het probleem is dat de massa nog grotendeels uit water bestaat. Precies dit water zit SNB in de weg bij het proces van verbranden.

Lees meer over deze Torwash-techniek

De eerste test met Torwash is al meteen succesvol afgerond

Het slib van de zuivering kan al worden ontwaterd tot 60% droge stof. De resultaten van een tweede test, met industrieel slib, zijn ook positief, Torwash maakt hier 53% droge stof van.

Uitleg van de Torwash-installatie op onze zuivering in Land van Cuijk

Waarom slib ontwateren?

Omdat geperste koeken, van het droge slib, zonder extra bewerking hup de biomassa energiecentrale in kunnen om verbrand te worden. Dit levert brandstof op. En hoe droger het slib, hoe hoger de opbrengst brandstof. Ook geldt, hoe droger het slib des te kleiner het volume, des te minder vrachtwagens op de weg om het slib te vervoeren.

Torwash uitgelegd: Torwash - wc als bron van groene chemicaliën

Samen met Eneco kansen verkennen om de koeken in brandstof om te zetten

Hoe het nou precies zit met dat energieverhaal van slib gaat Torwash nog testen met Eneco. Samen verkennen zij kansen om de koeken als brandstof in te zetten voor de productie van groene stroom en stoom. En er volgen ook nog andere proeven. Dat zijn proeven met verschillende soorten slib van andere  rioolwaterzuiveringen. Op deze manier kunnen veel data verzameld worden over de karakteristieken van slib, bijvoorbeeld over hoeveel vezels van papier of haren in het slib zitten, en het effect hiervan op de werking van de ontwateringstechniek.

Circulair toekomstdenken

Elke ontwateringsproef met Torwash op de Zuivering in Land van Cuijk is een stap voorwaarts in het circulaire toekomstdenken. Als de techniek op alle 300 zuiveringen in Nederland wordt gebruikt, betekent dat jaarlijks alleen al dat 1,5 miljoen ton slib met 85% in volume afneemt.

Timelapse van de 'knikkerbaan-constructie'