Torwash verkleint klimaatvoetafdruk zuivering Land van Cuijk


20 december 2023

Op onze zuivering in Land van Cuijk staat een stellage die lijkt op een knikkerbaan. Alleen is deze 15 meter hoog en rollen er geen knikkers doorheen, maar enorme hoeveelheden slib. De stellage is een demonstratiemodel dat komende maanden wordt getest. Als alles goed gaat, betekent dit een kleinere klimaatvoetafdruk. Moeder aarde blij en wij blij, want in 2050 willen we een klimaatneutraal waterschap zijn.

Minder water in slib

Slib bestaat uit water en micro-organismen (bacteriën), die de afvalstoffen uit het rioolwater opeten. De goede stoffen die in slib zitten halen we eruit, zoals fosfaat en energie. Wat overblijft, gaat in een soort centrifuge die er 20 procent water uithaalt. De rest gaat naar de verbrandingsoven van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk.

Het probleem is dat deze massa nog voor 80 procent uit water bestaat. Precies dit water zit SNB in de weg bij het proces van verbranden. De Torwash-installatie zorgt voor een omgekeerde wereld: slib dat uit de stellage rolt, bestaat nog maar voor 20 procent uit water omdat 80 procent is verwijderd.

Slib omzetten in groene brandstof

Projectpartner Eneco onderzoekt of we de droge slibkoek kunnen omzetten in groene brandstof. Hoe energie-efficiënt het allemaal echt wordt, gaat de toekomst uitwijzen. Want de hoge druk en hoge temperatuur die voor Torwash nodig zijn, kosten ook energie.

Uit het nog aanwezige waterslib probeert CEW Centre of Expertise Water Technology biogas te produceren en fosfaat terug te winnen.

Geen fossiele grondstoffen meer

Als Torwash goed werkt is de fossiele hulpstof, die normaal gesproken nodig is bij het proces van ontwateren, niet meer nodig. Hoe mooi is dat!

De Torwash-technologie is op pilotschaal eerder getest bij een zuivering in Almere. Het ging toen om 25 liter per uur, 200 graden en 20 bar. Een wonderformule, zo bleek. Daarom nu in Land van Cuijk een volgende stap in het onderzoek met maar liefst 500 liter slib per uur. In 2025 hopen we inzicht te krijgen in het effect op de prestaties van de rioolwaterwaterzuivering. En willen we nieuwe opschalingsregels opstellen voor een ontwerp op volle schaalgrootte.

42.000 minder vrachtwagens op de weg

Als alle 300 zuiveringen in Nederland Torwash gebruiken, betekent dat jaarlijks 42.5000 minder vrachtwagens op de weg. (Uitgaande van 30 ton slib per transport.)

Samenwerking

Torwash is een experimentele slibverwerkings­techniek die we ontwikkelen met: Torwash bv, STOWA, RvO, TNO, Eneco, Witteveen+Bos, Paques, HydroBusiness, Limburg Filter, CEW, waterschap Rivierenland en waterschap Zuiderzeeland. Eliquo Water & Energy bouwde het systeem.