Update 8 januari: de waterstanden dalen dus de waterbergingen laten we weer leeglopen


8 januari 2024

De hoogwaterpiek op de Maas stroomt momenteel van Limburg richting zee en is net Den Bosch voorbij. We zien in de rest van ons werkgebied dat de waterstanden eindelijk dalen. Op sommige plekken gaat dat sneller dan op andere plekken. Wel blijven gemalen nog steeds op volle toeren draaien en staan de stuwen nog laag ingesteld zodat we  het overtollige water kunnen afvoeren. Het is gunstig dat een relatief droge periode aanbreekt. In ons hele gebied zullen we merken dat de waterstanden langzaamaan dalen.

Eerder ingezette waterbergingen Diesdonk en Starkriet kunnen we leeg laten lopen

Het gevolg is dat we hierdoor ook de eerder ingezette waterbergingen Diesdonk en Starkriet weer langzaam en gecontroleerd leeg kunnen laten lopen en al vrijwel leeg zijn. Waterberging Starkriet loopt automatisch leeg.

Inzet Diesdonk heeft haar werking bewezen

Dit was de eerste keer dat we waterberging Diesdonk hebben ingezet. Een historisch moment, dat haar werking goed heeft bewezen. Rijkswaterstaat kon eerder mede dankzij Diesdonk de eerder stilgelegde scheepvaart weer hervatten doordat de aanvoer van water vanuit de Aa op de Zuid Willemsvaart sterk terugliep door inzet van de waterberging.

In de grafiek hieronder zie je de aanvoer vanuit de Aa bij Helmond naar de Zuid Willemsvaart. Op 4 januari is waterbergingsgebied Diesdonk ingezet. De aanvoer naar de Zuid Willemsvaart loopt op dat moment sterk terug, terwijl het wel onverminderd door blijft regenen. Dit water is dus met succes tijdelijk in het bergingsgebied opgeslagen.

Gemeten aanvoer van water van de Aa naar de Zuid Willemsvaart bij Helmond, net na waterbergingsgebied Diesdonk

Calamiteitenorganisatie kan afschalen

Het is dan nu voor onze calamiteitenorganisatie (de organisatie die zich bezighoudt met crisisbeheersing) niet meer noodzakelijk om actief te blijven en dragen ons werk over op de normale, operationele werkzaamheden.

Herstelwerkzaamheden en inspecties

Door de kracht van en langdurige blootstelling aan het hoge water, meedrijvende takken en vuil zijn op sommige plekken schades ontstaan aan stuwen, roosters, pompen en gemalen, oevers en taluds. Nu de waterstanden dalen, kunnen wij starten met inspecties en herstelwerkzaamheden.

Pas op voor gladheid

Omdat er de komende dagen winterweer met mogelijk vorst wordt verwacht, roepen we op om voorzichtig te zijn met wandelen langs dijken. Op natte plekken kan vrieskou voor gladde situaties zorgen.

Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat

We houden de situatie natuurlijk nauwlettend in de gaten, in samenwerking met andere overheden en instanties. Bewoners of ondernemers in uiterwaarden en andere buitendijkse gebieden, kunnen bij vragen contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Water in mijn woning

Wanneer je wateroverlast hebt dat wordt veroorzaakt door grondwater of rioolwater/riolering of een ondergelopen kelder, kun je terecht bij jouw gemeente. Heb je schade door wateroverlast? Neem dan contact op met jouw verzekeringsmaatschappij. Over het algemeen is waterschade gedekt via de opstalverzekering.

Wie bel je bij wateroverlast

Infographic 'Wie bel je bij wateroverlast?' uitgeschreven

  • Heb je een ondergelopen ruimte, zoals een kelder of kruipruimte? Neem zelf maatregelen
  • Heb je een verstopte riolering in huis? Neem zelf maatregelen
  • Heb je een verstopte riolering in de straat? Neem contact op met je gemeente
  • Is er acuut gevaar? Bel dan 112
  • Is er geen spoed, maar heb je toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904

Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/geenspoed(opent in nieuw venster)

Bij hevige regelval en storm krijgt de meldkamer vaak honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Bel bij situaties die niet levensbedreigend zijn daarom 0900-0904, zodat de lijn van 112 vrij blijft voor levensbedreigende en acute zaken. Bij situaties die geen gevaar opleveren, zoals een omgevallen boom in de berm kun je contact opnemen met je gemeente. Gaat het om een ongevaarlijke situatie in je woning of tuin, dan kun je zelf maatregelen nemen.

Lees onze eerdere dagelijkse updates hoogwater


Jens Verhagen

Jens Verhagen
Functie
communicatieadviseur
Telefoon
06 39 35 12 17
E-mail
jensverhagen@aaenmaas.nl

Sophie Hendriks

Sophie Hendriks
Functie
communicatieadviseur
Telefoon
06 14 60 77 37
E-mail
shendriks@aaenmaas.nl