Update 5 januari: waterberging Diesdonk doet haar werk, Maas bereikt hoogste punt op zondag en maandag


5 januari 2024

De donderdag ingezette waterberging Diesdonk bij Helmond/Asten doet haar werk goed. Met het ‘parkeren’ van grote hoeveelheden water op die locatie, zorgen we op andere plekken voor minder druk op ons watersysteem. Ook heeft Rijkswaterstaat mede dankzij Diesdonk de scheepvaart op de Zuid-Willemsvaart kunnen hervatten.

Door de extreme hoeveelheid regen, werken we al langere tijd volop om al dat water zo goed mogelijk te verwerken en om overlast te voorkomen. Naast Diesdonk is ook bergingsgebied Starkriet tussen Someren en Helmond momenteel in gebruik. Gunstig is dat er na vandaag volgens de weersverwachtingen een relatief droge periode aanbreekt.

Inzet waterberging Diesdonk: foto genomen op 5 januari 2024
Inzet waterberging Diesdonk: foto genomen op 5 januari 2024

Waterstand Maas

Alle neerslag in binnen- en ook buitenland, zorgt er ook voor dat het waterpeil in de Maas al een aantal dagen stijgt. Ter hoogte van Sambeek en Grave wordt waarschijnlijk zondag de piek bereikt, bij Den Bosch op maandag. Het gaat daarbij om een waterstand die eens in de drie tot vier jaar voorkomt (bij een afvoer van de Maas van ca. 1700 m3/s). Daarbij worden geen grote problemen verwacht, dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Wel zijn volgens protocollen voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het sluiten van zogeheten ‘kunstwerken’ zoals uitwateringssluizen, gemalen en afsluiters. Bij Sint Agatha (gemeente Land van Cuijk) is een dassenburcht in de dijk ontmanteld.

Ontmanteling van de dassenburcht bij Sint Agatha

Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat

We houden de situatie natuurlijk nauwlettend in de gaten, in samenwerking met andere overheden en instanties. Bewoners of ondernemers in uiterwaarden en andere buitendijkse gebieden, kunnen bij vragen contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Pas op voor gladheid

Omdat er de komende dagen winterweer met mogelijk vorst wordt verwacht, roepen we op om voorzichtig te zijn met wandelen langs dijken. Op natte plekken kan vrieskou voor gladde situaties zorgen. Rond waterberging Diesdonk zijn enkele wegafzettingen van kracht. We vragen weggebruikers nadrukkelijk om die te respecteren. Op het wegdek kan een laag water komen te staan en ook dat kan gladheid veroorzaken.

Lees onze eerdere updates van de hoogwatersituatie in ons werkgebied


Vragen? We helpen je graag!

Jens Verhagen

Functie
communicatieadviseur
Telefoon
06-39 35 12 17
E-mail
jensverhagen@aaenmaas.nl

Sophie Hendriks

Functie
communicatieadviseur
Telefoon
06-14 60 77 37
E-mail
shendriks@aaenmaas.nl