Update 4 januari: waterberging Diesdonk bij Helmond/Asten ingezet


4 januari 2024

Waterbergingsgebied Diesdonk bij Helmond/Asten wordt per direct ingezet. Door op die locatie grote hoeveelheden water te ‘parkeren’, voorkomen we overlast op andere plekken in ons werkgebied. Ook kan zo de afvoer over de Zuid-Willemsvaart omlaag, zodat Rijkswaterstaat daar de scheepvaart kan hervatten.

Diesdonk werd onlangs al uit voorzorg gereed gemaakt. Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen tijd, zit het watersysteem momenteel ontzettend vol. En doordat de bodem is verzadigd, komt elke druppel snel in sloten en beken terecht. Dat betekent extra afvoer van water én hogere waterstanden.

Bij onze waterberging in Ham-Havelt in Veghel zijn voorbereidingen getroffen, zodat deze ook gebruikt kan worden als dat nodig is. Ham-Havelt beschermt de kern van Veghel tegen natte voeten en werd met Kerst al ingezet.

Waterbergingsgebied twee
Waterberging 't Ham voor de Aa bij Veghel.

Het bergingsgebied Starkriet tussen Someren en Helmond wordt vanaf nu voor 90 procent gevuld. Eerder werd die voor 80 procent ingezet. De inzet van de waterbergingen gebeurt in goed overleg met de betrokken gemeenten.

Waterbergingsgebied
Noordwest = Bakelse Beemden, zuidoost = Groene Peelvallei, onderste gebied = Diesdonk.

Lees meer over de waterbergingsgebieden

Sluiten van historisch waterstaatsmonument Bossche Sloot

De afgelopen tijd sloten we diverse kunstwerken zoals sluizen, omdat de waterstand van de Maas stijgt. Op die manier kan rivierwater niet sloten en beken ín stromen, terwijl we het juist willen afvoeren. We blijven waar kan afvoeren op de Maas.

We sloten gisteren ook ons historisch waterstaatsmonument Bossche Sloot aan het Drongelens kanaal. Dit doen we omdat het waterpeil ook daar stijgt. Zo voorkomen we dat hoog water vanuit het kanaal de polders ten zuiden van Vlijmen instroomt.

Sluiting Bossche sluis.

Wees voorzichtig met wandelen langs dijken

De hoge waterstanden trekken veel bekijks en fascineren mensen. De komende dagen wordt het droger en lijkt het echt winterweer te worden. We willen toch benadrukken om voorzichtig te zijn met wandelen langs de dijken. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, niet alleen voor de dijkveiligheid, maar ook de veiligheid voor jezelf. De grond is drassig, de taluds zijn gladder. We adviseren om alleen op paden te wandelen die wat verder van sloten, beken en rivieren liggen.

Lees onze update van 3 januari


Vragen? We helpen je graag!

Jens Verhagen

Functie
communicatieadviseur
Telefoon
06-39 35 12 17
E-mail
jensverhagen@aaenmaas.nl

Sophie Hendriks

Functie
communicatieadviseur
Telefoon
06-14 60 77 37
E-mail
shendriks@aaenmaas.nl