Dassenburcht Sint Agatha ontmanteld vanwege groot risico waterveiligheid


4 januari 2024

Bij Sint Agatha is een lang bestaande dassenburcht aanwezig aan de Maaszijde van de dijk. De aanwezigheid van de burcht is bij het waterschap al langer bekend. Verwijderen van de burcht en verplaatsen van de dieren kost echter veel tijd en is daarom niet eerder afgerond. Volgens het protocol moet dit zorgvuldig gebeuren. Doordat de burcht zeer dicht op de dijk zit en we niet wisten wat de schade in de dijk zou zijn, konden we de waterveiligheid niet waarborgen. Een dassenburcht maakt de dijk kwetsbaar, met kans op een dijkdoorbraak en overstroming. Daarom hebben we acuut de dassenburcht moeten verwijderen. Het ontmantelen hiervan moest gebeuren voordat de verwachte hoogwatergolf bij de dijk is.

De kamers en de gangenstelsel van een burcht maken de dijk poreus en kwetsbaar

Als er dan water in de gangen komt en zand wegspoelt, kan een dijkdoorbraak volgen en is het gedaan met onze droge voeten en veiligheid. Bij hoogwater kan het water de burcht instromen als de burcht aan de buitenzijde dichtbij de dijk ligt. En als de Maas tegen de buitenzijde van de dijk staat, kan het water ónder de dijk door stromen en zand wegspoelen. Dit heeft invloed op de stabiliteit van de dijk.

Een gangenstelsel van de dassenburcht

Noodplan van kracht: grenswaarde afvoer van 1500m³/s bij Sint Pieter bereikt

Om de waterveiligheid te borgen zijn noodplannen voor de dijken opgesteld. Bij Sint Agatha is een plan opgesteld waar bij het overschrijden van 1500m³/s bij Sint Pieter, de burcht ontmanteld moet worden. Deze afvoer is gisteren bij Sint Pieter overschreden en komt binnenkort bij Sint Agatha.

Het ontmantelen hiervan moet gebeuren voordat de verwachte hoogwatergolf hier is.

Ontmanteling dassenburcht

Zorgvuldige samenwerking met partners

We deden dit volgens ons dassenprotocol en in zorgvuldige samenwerking met onze ecologen, de gemeente Land van Cuijk, Omgevingsdienst Brabant Noord-Oost en natuurorganisaties zoals Zoogdiervereniging, Dassenwerkgroep en Fauna Beheer Eenheid.

Kunstburcht van stro aangelegd

Gelet op de tijdsdruk is het niet mogelijk om tijdig een geschikt alternatief verblijf te realiseren. Wel hebben we een tijdelijke 'stroburcht' aangelegd, een kunstburcht van stro, zodat de das daarin tijdelijk droog kan wonen.

Aanleg van de kunstmatige stroburcht
De stroburcht

Meer dassenburchten verwijderen

De komende tijd gaan we op meer plaatsen dassenburchten verwijderen omdat deze de dijken bedreigen.

Lees meer over onze zorgen om de das en dijk

Ontmanteling van de dassenburcht

Jens Verhagen

Jens Verhagen
Functie
communicatieadviseur
Telefoon
06 39 35 12 17
E-mail
jensverhagen@aaenmaas.nl

Sophie Hendriks

Sophie Hendriks
Functie
communicatieadviseur
Telefoon
06 14 60 77 37
E-mail
shendriks@aaenmaas.nl