Terugblik Schone Maaswaterketendag: Samen werken aan een schonere Maas


16 januari 2024

Als waterschap zijn we één van de partijen binnen de Schone Maaswaterketen (SMWK). Samen met andere waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat zetten we ons in om de waterkwaliteit in de Maas te verbeteren. Want, de Maas kan én moet schoner. Dit is een gezamenlijke actie van de waterbeheerders in het Maasstroomgebied.

Al het water in ons werkgebied komt uiteindelijk in de Maas terecht en stroomt vervolgens door Nederland naar zee. Ook wordt Maaswater gebruikt om drinkwater te maken voor miljoenen Nederlanders (in Zuid-Holland, Zeeland en Limburg). Een schone Maas is dus in ieders belang.

Video met terugblik op de Schone Maaswaterketendag

Steeds meer stoffen in het water

Voor de periode 2022-2027 is er een gezamenlijk actieprogramma opgesteld. Onlangs was er in Eindhoven een teamdag van de Schone Maaswaterketendag, waarin betrokken professionals van verschillende organisaties samenkwamen. Het doel? Successen delen, mijlpalen voor 2024 bespreken en uitdagingen identificeren.

De SMWK streeft naar tenminste 30 procent minder organische microverontreinigingen in 2040. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar medicijnresten in het water. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor door de mens gemaakte, niet-natuurlijke stoffen. In dertig jaar tijd groeide het aantal geregistreerde stoffen van 10 naar 160 miljoen en dat worden er alleen maar meer.

Zuiveringen en een ‘atlas’

De afgelopen jaren werden door de SMWK al meerdere projecten opgestart. Zo zijn plannen opgesteld voor aanvullende zuiveringen op zogeheten ‘hotspots’. Zo draagt onze PACAS-installatie op de rioolwaterzuivering Oijen bij aan een schonere Maas.

Deelnemende partijen wisselen gegevens uit en doen samen ervaring op met nieuwe meettechnieken. Er is een interactieve atlas voor het Maasstroomgebied ontwikkeld. Die geeft een beeld van de waterkwaliteit, duidt bronnen van verontreiniging, lozingsvergunningen en geeft aan welke verbeteringen gerealiseerd worden.

Aanpak bij de bron

Voor het bereiken van de doelen wordt samenwerking gezocht met buurlanden. Immers: ‘daar komt de Maas vandaan’. Bovendien wordt ingezet op aanpak bij de bron. Wat niet in het water terechtkomt, hoeft er namelijk ook niet te worden uitgehaald.

Meer informatie over de Atlas voor een Schone Maas