Atlas voor een Schone Maas


Beter inzicht in lozingen Maas door Atlas van de Schone Maas

Sinds kort zijn alle directe lozingsvergunningen te vinden in de Atlas van de Schone Maas. Dit is een gezamenlijke actie van de waterbeheerders in het Maasstroomgebied. Zo werken we samen om informatie over het Maaswater centraal beschikbaar te stellen.

De partners van de Schone Maaswaterketen (SMWK) hebben informatie van lozingsvergunningen, die zijn afgegeven door de waterbeheerders, bij elkaar gebracht in de Atlas van de Schone Maas (ook wel ‘de Atlas’). Hierdoor zijn ze eenvoudig in te zien. De lozingsvergunningen van waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, de Dommel, Waterschap Limburg zijn nu te vinden in de Atlas. Dit is een mooie aanvulling op de informatie in de Atlas over de vergunningen die RWS afgegeven heeft voor lozingen direct op de Maas.

Naar Atlas voor een Schone Maas

Informatie over Maastroomgebied

In de Atlas staat informatie over het Maasstroomgebied. Hierin staat o.a. wie de waterbeheerders en wie de gebruikers van het Maaswater zijn. Daarnaast is er informatie te vinden over meetgegevens (waterkwaliteit), de herkomst van verontreinigingen (locaties rioolwaterzuiveringen en vergunningen) en de ambities van de Schone Maaswaterketen partners om de waterkwaliteit te verbeteren.

Herkomst verontreinigingen

De vergunningen van waterschappen faciliteren inzicht over de herkomst van geloosd water en hiermee de herkomst van mogelijke verontreinigen. De vergunningen geven aan welke bedrijven direct lozen op de regionale wateren, die naar de Maas stromen. De Atlas kan gebruikt worden om gericht naar stoffen te zoeken die geloosd worden door industrie.

Vergunningen

Zo kan dus een beter beeld geschetst worden van mogelijke herkomst van stoffen die in de Maas worden aangetroffen. De vergunningen in de Atlas betreffen vergunningen voor lozingen op open water. Daarnaast zijn er ook vele bedrijfslozingen op de riolering. Hiervan is nog geen overzicht beschikbaar. Dus nog niet alle bronnen zijn in beeld. Gezamenlijk inzicht verkrijgen is dan ook het doel van de Atlas van de Schone Maas.

Inhaalslag

Waterbeheerders (RWS en waterschappen) zijn bezig met een inhaalslag ten aanzien van de actualiteit van de lozingsvergunningen, hierbij wordt meer rekening gehouden met risicovolle stoffen voor het maken van drinkwater. Want wat er niet in zit, hoeven drinkwaterbedrijven er ook niet uit te halen.

Meer inzicht

Tenslotte blijft SMWK zich inzetten om informatie over vergunningen in de Atlas verder uit te breiden. Het toevoegen van (indirecte) lozingsvergunningen, verleent door de omgevingsdiensten, zou bijvoorbeeld nog meer inzicht geven. Bedrijven met een indirecte lozingsvergunning lozen hun (afval)water direct op het gemeentelijke rioolstelsel. Ook dit water komt uiteindelijk in de Maas terecht. Vandaar dat de partners van de Schone Maaswaterketen in gesprek zijn met de omgevingsdiensten om in de toekomst meer inzicht te krijgen in wat er in het rioolwater terecht komt.

Vragen? Wij helpen je graag!