Waterschap Aa en Maas gaat de dijk tussen Lith en Bokhoven verbeteren


29 februari 2024

De dijk tussen de Prinses Maxima Sluizen in Lith tot en met Bokhoven voldoet momenteel niet aan de strengere normen die in 2017 gesteld zijn aan de waterveiligheid. Daarom gaat waterschap Aa en Maas dit gedeelte van de Maasdijk verbeteren. De voorbereidingen van het project zijn inmiddels van start gegaan. Naar verwachting is de verbeterde dijk in 2034 gereed.

We bevinden ons met het project in de verkenningsfase, waarin we veel onderzoek doen, we oplossingen in beeld brengen en waarin we uiteindelijk belangrijke keuzes voor het ontwerp van de dijk maken. Hierbij hebben we oog voor andere opgaven en kansen in de nabijheid van de dijk. We werken daarom nauw samen met onder andere de gemeente ’s-Hertogenbosch, de gemeente Oss en provincie Noord-Brabant. Ook de samenwerking met omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van het project.

Sjors Hoek, omgevingsmanager dijkverbetering Lith-Bokhoven: ‘De veiligheidsnormen voor de Maasdijk zijn strenger geworden omdat er zich nu veel meer mensen en bedrijven achter de dijk bevinden dan vroeger. Daarnaast moeten we ook rekening houden met hogere piekafvoeren van de Maas door klimaatverandering. Een veilige dijk is van levensbelang. Om een goed beeld te krijgen van de kansen en wensen in het gebied, is het belangrijk om bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te informeren en te betrekken bij de plannen. Op deze manier kunnen we de dijk zo verbeteren dat deze aansluit bij de wensen en belangen van de mensen die er in de buurt leven en werken.'

Informatiebijeenkomsten

We komen graag in gesprek met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden van dit project. Om die reden organiseren we drie informatiebijeenkomsten met vrije inloop. De data en de tijden van de verschillende bijeenkomsten zijn:

  • Donderdag 14 maart – 18.00 uur tot 22.00 uur – MFA De Snoeck, Marktplein 24, Lith
  • Maandag 18 maart – 18.00 uur tot 22.00 uur – Het Veerhuis, Bokhovense Maasdijk 12, Bokhoven
  • Woensdag 20 maart – 18.00 uur tot 22.00 uur – De Lachende Vis, Empelsedijk 21, ’s-Hertogenbosch

Bij iedere bijeenkomst geven we om 18.15 uur en 20.15 uur een korte algemene presentatie over het project. Na elke presentatie kunt u een bezoek brengen aan de informatiemarkt waar u meer te weten komt over de opgave, wat we gaan doen in de verkenning en hoe wij u hierbij betrekken.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Zo werkt het HWBP aan een land waar men veilig kan wonen, werken en recreëren.

Meer informatie?

Op www.aaenmaas.nl/lithbokhoven delen we het laatste nieuws rondom de dijkverbetering tussen Lith en Bokhoven. Daar kunt u zich desgewenst ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Meer informatie over het project


Vragen? Neem contact op met:

Sjors Hoek

Sjors Hoek 2 Aa en Maas
Functie
Omgevingsmanager
E-mail
shoek@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.