Nieuwe poelen voor kikkers, salamanders en libellen bij Astense Aa


12 september 2023

In het mooie gebied rond de Astense Aa, in natuurgebied de Berken, zijn graafmachines bezig met werkzaamheden in de natuur. We leggen onder andere nieuwe poelen aan en verbeteren bestaande poelen. Begin juli kondigen we de start van dit project aan.

Groene verbindingen

Wat er gebeurt, is eigenlijk het creëren van groene verbindingen in het landschap. Deze groene corridors worden ook wel ecologische verbindingszones genoemd. Ze worden gemaakt langs beken en sloten om verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden. Het resultaat is dat er meer plek is voor planten en dieren om te leven, wat goed is voor de verscheidenheid aan planten en dieren, en voor de kwaliteit van het water.

Nieuwe en verbeterde poelen

We leggen onder andere nieuwe poelen aan en verbeteren bestaande poelen. Dit gebeurt met veel zorg, net boven de waterlijn, zodat we waterdieren niet storen. Deze poelen zijn belangrijk voor dieren zoals kikkers, salamanders en libellen. Ze kunnen zich er voortplanten en voedsel vinden. Ook gebruiken ze de poelen als stapstenen om van de ene plek naar de andere te gaan.

Aan de slag op andere plekken

Maar de Astense Aa is pas het begin. We gaan ook werken aan vergelijkbare groene verbindingen in Deurne langs de Oude Aa en Soeloop. We leggen niet alleen poelen aan, maar maken ook natuurlijke oevers en leggen visstrappen aan zodat vissen makkelijk langs een stuw kunnen zwemmen.

Samenwerking

Dit project voeren we uit in samenwerking met gemeente Deurne, gemeente Asten, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Samen geven we de natuur hier meer ruimte om te groeien en te bloeien.

Meer weten?

Wil je meer weten? Kijk dan op onze projectpagina aaenmaas.nl/evzdeurne