Een groene verbinding langs de Molenheide Loop


21 september 2023

Nu is het nog een kale vlakte langs de Molenheide Loop in Meierijstad. ‘Maar straks, als het wat warmer en ‘groeizamer’ weer is, wordt het in no-time een groene omgeving waar je verschillende plant- en diersoorten kunt bewonderen’, vertelt projectleider Bart Engels aan omroep Meierij.

Langs de Molenheide Loop en de Schijndelse Loop leggen we ecologische verbindingszones aan. Deze werkzaamheden kondigden we in augustus aan. Omroep Meierij kwam een kijkje nemen bij de Molenheide Loop en zag de graafmachines aan het werk.

Groene verbindingen

Ecologische verbindingszones zijn eigenlijk groene verbindingen in het landschap. Ze worden langs beken en sloten aangelegd om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Planten en dieren hebben daardoor meer plek om te leven. Dat is goed voor de verscheidenheid aan planten en dieren, en voor de waterkwaliteit.

Molenheide-Loop-omroep-Meierij
Nu nog een kale vlakte bij de Molenheide Loop. Fotografie: Omroep Meierij

Verschillende plant- en diersoorten

Volgens Bart is er straks genoeg te zien, als het werk klaar is. ‘Plant- en diersoorten waar je op deze plek aan moet denken zijn poelkikkers en rugstreeppadden. En vissen zoals de grote en kleine modderkruipers. Maar ook de grote waterweegbree. Daarnaast zijn er nog veel soorten die zullen meeliften’, aldus Bart. Om de ecologie een eerste zetje te geven, zaaien we bloemenmengsels op de plekken waar niet gegraven wordt. Zo kan een bloemrijk landschap ontstaan. Dat is niet alleen nuttig, maar ook mooi om te zien.

Natuur en recreatie

Bij het uitwerken van de plannen hielden we samen met de gemeente rekening met het festivalterrein van Paaspop. Dit terrein ligt in de buurt van de ecologische verbindingszone. ‘Wat hier nog ontbreekt, tussen de Dungensesteeg en de Heikampen, zijn twee poelen’, vertelt Bart. ‘Eén van de twee poelen is iets verplaatst ten opzichte van het eerste ontwerp. Zo kan de poel toch een fijne leefplek voor padden en kikkers zijn. En komt het goed uit met de ingang naar het festivalterrein.’ Een mooi voorbeeld van hoe natuurontwikkeling en recreatie in het gebied goed samen kan.

Bekijk het interview met projectleider Bart Engels

Samenwerkingspartners

Dit project voeren we in samenwerking uit met gemeente Meierijstad, gemeente Sint-Michielsgestel en met financiële steun van provincie Noord-Brabant.

Meer weten?

Kijk op onze projectpagina aaenmaas.nl/evzcluster