Nieuwe natuurstroken langs Groote Wetering, Schijndelse- en Molenheide Loop


10 augustus 2023

Waterschap Aa en Maas start eind augustus met het aanleggen van een ecologische verbindingszone (EVZ) langs delen van de Groote Wetering, de Schijndelse- en Molenheide Loop. Een EVZ is een nieuwe natuurstrook die natuurgebieden met elkaar verbindt. Dieren en planten krijgen hierdoor meer leefruimte, wat goed is voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit.

De EVZ langs de Groote Wetering is ruim 2 kilometer lang. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Loosbroeksestraat in Heesch en het Molenpad nabij de Vinkelse Molen in Vinkel. Bij de Schijndelse- en Molenheide Loop gaat het om een EVZ van ongeveer 4 kilometer lang. Het werkgebied is hier tussen de instroom bij de Zuid-Willemsvaart in Berlicum en de Houterdsedijk in Schijndel.

groote wetering (2)
Groote Wetering

Flauwe oevers, poelen en bloemrijk grasland

Het werk aan de genoemde watergangen komt grotendeels op hetzelfde neer. We leggen onder meer flauwe oevers met plas-draszones aan, zodat een nieuw leefgebied voor onderwaterplanten en insecten ontstaat. We leggen poelen aan voor amfibieën zoals de poelkikker en kamsalamander. Zij gebruiken deze als stapstenen op hun migratieroutes. En we verwijderen de voedselrijke bovenlaag bij het afgraven van de EVZ’s zodat de juiste plantsoorten kunnen groeien. Hierdoor kan na verloop van tijd een bloemrijk grasland ontstaan. Niet alleen nuttig, ook mooi om te zien.

Planning

In opdracht van het waterschap starten eind augustus de uitvoerende aannemers met de werkzaamheden. Voor de Groote Wetering gaat aannemer Vissers Ploegmakers aan de slag, voor de Schijndelse- en Molenheide Loop is dit aannemer FL B.V. Naar verwachting kunnen zij allebei het werk eind dit jaar afronden.

Inloopavond

Vanwege de start van de werkzaamheden organiseren we inloopavonden. We zijn met de betreffende aannemer aanwezig en beantwoorden graag alle vragen over de uitvoering. Omwonenden, aangrenzende perceeleigenaren of belangstellenden kunnen zonder afspraak binnenlopen:

  • Schijndelse- en Molenheide Loop: dinsdag 22 augustus van 19.00 - 21.00 uur bij Manegeclub de Molenheide, Heikampen 5 in Schijndel
  • Groote Wetering: woensdag 30 augustus van 19.00 - 21.00 uur bij de Vinkelse Molen (Molen de Zwaan), Molenpad 1 in Vinkel.

In samenwerking met

De projecten voeren we in samenwerking uit met gemeente Meierijstad, gemeente Sint-Michielsgestel, gemeente Bernheze, gemeente ’s-Hertogenbosch en Staatsbosbeheer. De projecten worden mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Molenheideloop 13
Molenheide Loop

Meer weten over de werkzaamheden?

Neem een kijkje op www.aaenmaas.nl/evzcluster. In het projectplan Waterwet zijn alle maatregelen beschreven die worden uitgevoerd. De bijbehorende inrichtingstekening geeft een goed beeld wat we waar gaan doen.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice