Werkzaamheden renovatie kunstwerken Peelkanalen gereed


29 november 2023

In 2022 en 2023 renoveerde waterschap Limburg dertien kunstwerken in het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal. Ook aan de Brabantse kant. Dit is één van de maatregelen uit de gezamenlijke gebiedsaanpak ‘Uitvoeringsprogramma Noordervaart – Peelkanalen’ om aan de opgaven uit het Waterakkoord (WATAK) van 2021 te voldoen.

Op woensdag 29 november stond waterschap Limburg met alle betrokken partners hierbij stil. Onze dagelijks bestuurder Peter van Dijk en dagelijks bestuurder Chrit Wolfhagen van waterschap Limburg sneden samen een taart aan met een illustratie van de opgeleverde kunstwerken.

foto chrit en peter
Vlnr: Peter van Dijk en Chrit Wolfhagen


Kunstwerken zijn technische objecten die een waterschap inzet om het watersysteem te kunnen sturen en beheersen. Ze hebben een belangrijke functie in zowel de wateraanvoer als -afvoer. Waterschap Limburg werkte aan elf stuwen, één gemaal en één bodemval. Vanuit het Uitvoeringsprogramma rondden we vorig jaar zelf nog het groot onderhoud aan het Kanaal van Deurne en de Helenavaart af.

Lees het volledige bericht op www.waterschaplimburg.nl