Project Groot onderhoud Peelkanalen gereed


12 oktober 2022

Het project Groot onderhoud Peelkanalen is klaar. Op woensdag 12 oktober stonden we samen met alle betrokken partners hierbij stil. Onze bestuurder Peter van Dijk, Chrit Wolfhagen van waterschap Limburg en Ron de Mol van aannemer Vissers Ploegmakers, blikten terug op het project. Zij knipten samen met direct betrokkenen een alternatief lintje door.

Bij het kanaal van Deurne verwijderden ze een doek met foto van het werk uit een grote lijst. De ombouw dient nu als een schilderij, met een mooie doorkijk op het gebied erachter.

IMG-20221012-WA0018-edit-20221012165350

Samenwerkingsprogramma

Het project Groot onderhoud Peelkanalen maakt onderdeel uit van de gebiedsaanpak ‘Uitvoeringsprogramma Noordervaart – Peelkanalen’. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg waarin maatregelen zijn beschreven om de Peelkanalen op orde te brengen. Zo kan de wateraanvoer naar de Peelregio worden verhoogd van 3,4 m³/s naar tenminste 5,4 m³/s, volgens afspraken met Rijkswaterstaat. Het doel van de maatregelen is de Peelkanalen, bestaande uit het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peelkanaal, te optimaliseren voor (extra) waterdoorvoer en waterverdeling. Dat is nodig omdat er in de Peelregio de laatste jaren niet genoeg water was in de droge zomerperiodes.

Klimaatverandering

Onze bestuurder Peter van Dijk: "Het kostte behoorlijk wat jaren om de Peelkanalen goed op orde te krijgen. Maar goed werk heeft tijd nodig. Het klimaat verandert snel. Perioden van droogte worden langer en piekbuien heviger. Aanvoer van water is van groot belang en daar draait dit project enorm aan bij".

Uitgevoerde werkzaamheden

In de periode oktober 2021 tot oktober 2022 voerden we, ook namens waterschap Limburg, diverse werkzaamheden uit aan het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Het betrof een traject van tien kilometer per kanaal. Het werk bestond uit het op voldoende diepte baggeren van de kanalen, het herstellen van de kades van het Kanaal van Deurne en het verbeteren van inspectie- en onderhoudspaden. Daarnaast pakten we het herstel van cultuurhistorische elementen in en langs het Kanaal van Deurne aan. Hierbij hielden we rekening met recreatief medegebruik en de natuur.

IMG-20221012-WA0022-edit-20221012165117
Kanaal van Deurne

Feiten en cijfers

 • Baggeren Kanaal van Deurne: 10 km
 • Baggeren Helenavaart: 10 km
 • Aantal kuubs verwijderd slib: ca. 100.000 kuub (dit zijn ca. 4000 vrachtwagens of 1000 schepen)
 • Kadeherstel Kanaal van Deurne: 20 km kade
 • Kadeherstel Helenavaart: 150 meter kade
 • Km beverwerend gaas: 4,5 km
 • Aantal nieuwe vlonders: 4
 • Aantal herstelde wieken: 2
 • Aantal werkweken baggeren: 25 weken
 • Aantal werkweken kadeherstel: 20 weken
 • Aantal excursies: 4

Meer info over project Groot onderhoud Peelkanalen