Waterbericht januari 2023: Kletsnatte januarimaand


1 februari 2023

Januari was een kletsnatte maand. In sommige delen van ons werkgebied viel tot twee keer meer regen dan in een gemiddelde januari. We hebben zoveel als mogelijk van dat water in de ondergrond laten trekken. Mede daardoor zijn de grondwaterstanden dan ook flink gestegen. Hoe het watersysteem er verder voorstaat, lees je in dit waterbericht.

Gevallen neerslag en hoogwatergolf

In ons werkgebied viel in januari tussen de 90 en 150 mm regen. Het meeste viel in het noorden. Met name midden januari was het nat. Toen viel er tot wel 100 mm in een week. Dat leidde tot verhoogde afvoeren en waterstanden in ons werkgebied. We waren dan ook heel alert op mogelijke calamiteiten. Maar gelukkig leidden de hoge waterstanden nergens tot grote problemen. Daar waar er overstromingen plaatsvonden, was dit in gebieden die hiervoor bedoeld zijn. Zoals de beekdalen waar we juist ruimte voor het water hebben gemaakt.

Ook in Frankrijk en de Ardennen was het nat waardoor op de Maas een hoogwatergolf voorbij kwam. Deze golf kwam enkele dagen na de hoogwaterpiek op het Brabantse watersysteem. Hierdoor hadden we voldoende ruimte om het overtollige water te kunnen lozen op de Maas.

De gemeten hoogwatergolf op de Maas komt ongeveer 1 keer in de 1 of 2 jaar voor en was daarmee niet extreem hoog. In sommige gebieden liep de uiterwaarden onder. Ook dat was geen probleem, aangezien de uiterwaarden de functie hebben om mee te stromen bij verhoogde afvoeren.

Grondwaterstanden

De grondwaterstanden stegen behoorlijk als gevolg van de regen van afgelopen maand. In grote delen van ons werkgebied zijn de grondwaterstanden inmiddels normaal of iets hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Ook op de hoge zandgronden zijn de grondwaterstanden inmiddels aangevuld tot normale waarden voor januari.

Net na de forse regenperiode halverwege deze maand waren de grondwaterstanden nog hoger. Toen stond de grondwaterstand in grote delen van ons gebied hoog tot zeer hoog. Na 20 januari heeft het vervolgens nauwelijks meer geregend. Je ziet dat de grondwaterstanden bij uitblijven van regen dan ook weer zakken naar lagere standen.

Grondwaterstanden per 1 februari 2023

Inzoomen op de kaart kan in ons waterdataportaal

Oppervlaktewater

De afvoeren in sloten en beken zijn overal normaal voor de tijd van het jaar. Dat wil zeggen dat de afvoer hoger is dan de streefwaarde. Dat doen we om zoveel mogelijk water in de ondergrond te conserveren.

Het peilbeheer met onze stuwen is er dan ook nog steeds op gericht om zoveel mogelijk water vast te houden en te laten infiltreren in de ondergrond. Deze staan dus vrijwel allemaal hoog ingesteld. Ook in deze nattere periode halverwege januari zijn we dat blijven doen. Ook de komende tijd zetten we hierop in, met het oog op een goede aanvulling van het grondwater richting het voorjaar.

Waterkwaliteit en ecologie

Maatregelen

We houden waar mogelijk zoveel als mogelijk water vast. Op en rond de hoge gronden, drogere delen en rond natuurgebieden staan stuwen altijd hoog. Ook tijdens nattere perioden houden we zoveel mogelijk stuwen hoog, zodat we zoveel mogelijk water vasthouden.

Verwachtingen watersysteem februari

In de eerste week van februari lijkt er nog zo’n 15 mm regen te gaan vallen. De wat langere termijnverwachting geeft daarna een droger weertype aan. De lange termijn weersverwachting zijn altijd wat onzeker, dus ook de komende tijd proberen we zoveel mogelijk water vast te houden.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice