Opnieuw bevergraverij in de Maasdijk: gangenstelstel van 15 meter gevonden


7 februari 2023

Vorige week verwijderden en herstelden we alweer een beverhol in de Maasdijk bij Haren. Onze muskusrattenvanger ontdekte onder water een gat met een doorsnee van 40 cm in het buitentalud (buitenkant van de dijk), wat uiteindelijk een 15 meter gangenstelsel(!) bleek te zijn. We hadden hiervoor geen enkel ander signaal dat er opnieuw een bever actief was in de dijk. Afgelopen jaar verwijderden we namelijk op precies dezelfde plaats een gangenstelsel van 18 meter uit de dijk.

Na groen licht van de speurhond voorzichtig nagraven

Na het verkrijgen van een machtiging door de provincie voerden we met een minigraver voorzichtig het nagraven uit. Dit onder toeziend oog van de Zoogdiervereniging. Uiteindelijk vonden we, naast het uitgegraven hol, op 2 andere plekken in de oeverlijn beginnende graverij.

Onze collega Jorrit toonde aan dat de inzet van zijn speurhond meerwaarde heeft. Voordat we het graven startten, werd de hond namelijk ingezet om te ruiken of er nog bevers aanwezig waren. De hond gaf groen licht dat ze er niet meer zaten en dat klopte.

De bever blijft ons verrassen

De bever verrast ons keer op keer. In eerste instantie omdat we de graverij niet konden ontdekken in de dichte struiken, maar pas toen er een gat in het buitentalud (buitenkant van de dijk) viel. Daarnaast omdat de door de rattenvanger ontdekte ingang onder water uiteindelijk niet in verbinding stond met dit gangenstelsel, maar een nieuwe aanzet bleek tot nog een gangenstelsel. Ook werd er nog een nieuwe ingang vanuit het water ontdekt. En tot slot omdat het gangenstelsel nooit loopt zoals je verwacht. Ook nu ging er een gang omhoog en aan de gevonden graafsporen bleek dat de bever nog niet klaar was. Waarschijnlijk zou er nog een nestkamer gemaakt worden. Deze kan tot 1 m3 groot zijn.

Maasarm

Deze locatie is een oude Maasarm en blijft voor ons ook dit jaar een locatie om extra alert te zijn. De struiken over 500 meter lengte vormen een fourageergebied (ook wel voedingsgebied) voor de bever. En juist tussen het wortelstelsel van de struiken graaft de bever de dijk in. Voordat we deze struiken mogen verwijderen, moet we ergens anders eerst dezelfde hoeveelheid struiken terug planten.

Als alles voorspoedig verloopt, starten de eerste werkzaamheden van het dijkversterkingsproject Meanderende Maas in het najaar van 2023. Dan plaatsen we op deze locatie een structurele oplossing in de vorm van een damwand. Ook leggen we op enkele locaties hoogwatervluchtplaatsen (beverterpen) aan zodat bij hoogwater vluchtende bevers daarop kunnen zitten in plaats van in de dijk.

Het gangenstelsel is verdicht en ingezaaid

Na het aanbrengen van klei hebben we de alles verdicht en ingezaaid. Bij hoogwater van de Maas blijft dit de komende tijd nog wel een kwetsbare plek in de dijk. Daarom blijven we hier wekelijks inspecteren, totdat de dijkversterking van start gaat.

Opnamen voor programma Focus van NTR

De NTR maakte opnamen van deze werkzaamheden. Deze worden gebruikt in een speciale aflevering van het wetenschapsprogramma Focus over de bever dat in juni wordt uitgezonden. We houden je hiervan op de hoogte.

Omroep Brabant schreef hier ook een artikel over

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice