Kat en muisspel met de bever


13 oktober 2022

Al een aantal weken is de bever druk in de weer. En dat merken we goed. Op meerdere plekken in ons werkgebied moeten we schades herstellen, dammen verwijderen en dijken versterken. Dus niet alleen de bever is actief, wij ook. Wat komen we allemaal tegen?

Verhuizen

Tijdens de droge zomer ging de bever op zoek naar plekken waar nog water en eten te vinden was. Inmiddels is er meer water in ons werkgebied, zijn de gewassen van het land, en zoekt de bever andere aantrekkelijke locaties. Als ze zo’n plek gevonden hebben, beginnen ze meteen met het maken van holen en dammen (en dat gaat niet onopgemerkt voorbij…).

Grote beverburcht in ons werkgebied.

Geen wateroverlast bij droogte

In de droge periodes hielpen de beverdammen ons bij het vasthouden van water. En door het gebrek aan water, ontstond er geen wateroverlast. Nu sloten en beken weer vol lopen, is dat risico er wel. Daarnaast reageren bevers meteen op een veranderend waterpeil door nog meer dammen te bouwen. Daarom is het belangrijk dat we goed op de hoogte zijn waar de deze zitten zodat we kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Beverdam_stuw_sloot_okt_2022
Beverdam in een stuw.

Het huis uit

We zien in het najaar ook altijd meer beveractiviteit omdat in deze periode van het jaar de ‘oudste kinderen’ uit de beverfamilie een eigen territorium zoeken. Dit zorgt ervoor dat er op nieuwe plekken holen en dammen ontstaan die we goed in de gaten moeten houden.

Beverhol in ons werkgebied.

24/7

Aan al deze beveractiviteiten hebben wij onze handen vol. Want het bouw- en graafwerk van de bever zorgt voor de nodige gevaarlijke situaties, schade en wateroverlast. Peter Brouwers: “Laatst nog zat een collega met de auto vast in een beverhol. De holen en gangen van de bever kunnen wegen, werkpaden, dijken en kades instabiel maken en er kunnen grote gaten ontstaan. Dat heeft mijn collega gemerkt. En een bever heeft geen weekend. Waar we op de ene plek een dam weghalen, omdat deze zorgt voor gevaar of overlast, is een dag later op een andere plek vaak weer een dam gebouwd.”