16 internationale studenten uit Libanon, Kenia, Guyana, Liberia, Iran, Myanmar, Sierra Leone, Uganda, Nigeria en Zambia op bezoek bij Aa en Maas


20 februari 2023

Woensdag 15 februari was er een groep van 16 internationale studenten uit Libanon, Kenia, Guyana, Liberia, Iran, Myanmar, Sierra Leone, Uganda, Nigeria en Zambia op bezoek bij Aa en Maas. Ze volgen op dit moment een cursus over biomonitoring als onderdeel van een Master of Science opleiding aan het IHE-Delft Institute for Water Education. Mieke Moeleker van Aquon en onze eigen collega Edwin Hes (adviseur gezond en schoon water) ontvingen de studenten bij Aa en Maas.

De studenten kwamen onder begeleiding van 2 docenten, John Simaika (entomoloog) en Jack van den Vossenberg (microbioloog).

Presentatie over het belang en nut van monitoring van water

Na een inleidende presentatie van Mieke over het belang en nut van monitoring in het algemeen, hoe we monitoring toepassen bij Aa en Maas én de relatie tot de Kaderrichtlijn Water (KRW), volgde een levendige discussie waarin vooral gezocht werd naar mogelijke toepassing van onze kennis in het land van herkomst van de studenten.

Praktijkdemonstratie bij een van de monsterpunten

Na de theorie volgde een praktijk demonstratie bij één van de KRW monsterpunten aan de Groote Wetering. Mieke liet zien hoe met speciale netten macro-invertebraten (ongewervelde dieren die met het 'blote' oog te zien zijn) zoals bijvoorbeeld larven van libellen, waterjuffers en muggen gevangen worden om een indruk te krijgen van de waterkwaliteit.

Internationaal veel belangstelling voor KRW

Eind januari kwamen ook al studenten uit Libanon, Eritrea, Duitsland, Kenia, Egypte en Burkina Faso op bezoek bij Aa en Maas. Zij volgen de Masteropleiding ‘Water and Sustainable Development’ aan de IHE Delft Institute for Water Education. Binnen dit lesprogramma kregen ze de opdracht om te kijken naar de implementatie van de Kaderrichtlijn Water in Nederland en in het bijzonder hoe de verschillende overheidsorganisaties daarin samenwerking. Hiervoor haalden ze informatie uit de literatuur en uit een aantal interviews, onder andere met onze collega Edwin Hes.

Stages of afstudeeropdrachten

Als opvolging van het bezoek onderzoeken we of er mogelijkheden zijn voor stages of afstudeeropdrachten voor IHE-Delft studenten bij Aquon en Aa en Maas.

Zelf het water in om monsters te nemen

Een aantal studenten ging ook enthousiast het water in om zelf te monsteren. Dat leverde onderstaande beelden op.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice