Internationale studenten interviewen collega Edwin Hes voor de Masteropleiding ‘Water and Sustainable Development’


1 februari 2023

Vorige week kwamen studenten uit Libanon, Eritrea, Duitsland, Kenia, Egypte en Burkina Faso op bezoek bij Aa en Maas. Zij volgen de Masteropleiding ‘Water and Sustainable Development’ aan de IHE Delft Institute for Water Education. Binnen dit lesprogramma kregen ze de opdracht om te kijken naar de implementatie van de Kaderrichtlijn Water in Nederland en in het bijzonder hoe de verschillende overheidsorganisaties daarin samenwerking. Hiervoor haalden ze informatie uit de literatuur en uit een aantal interviews, onder andere met onze collega Edwin Hes, adviseur gezond en schoon water.

Parallellen en verschillen tussen ons werk en landen van de studenten

De studenten hadden zich goed ingelezen. Ze waren geïnteresseerd in de doelstellingen binnen de Kaderrichtlijn Water. En wat er gebeurt als we de doelen niet halen. We hebben het gehad over waar het waterschap vooral invloed op heeft (bijvoorbeeld effluent kwaliteit van de zuiveringen) en waar niet (bijvoorbeeld regelgeving gebruik van chemische stoffen) en instroom van buiten het gebied. Ook hebben we het gehad over parallellen tussen ons werk en het werk in de landen van de studenten. Zoals bijvoorbeeld de afweging op basis van kosten, bestuurlijke prioriteiten, acceptatie van gebruikers, maar ook macht van diverse actoren om bepaalde dingen wel of niet te doen. Dit speelt in alle landen alleen ziet het er wel heel verschillend uit. Ze waren onder de indruk van het feit dat waterschappen gekozen bestuurders hebben en zelf belasting mogen heffen en ook hoe lang de waterschappen al democratisch bestuurd worden en een groot eigen mandaat hebben.

Meer over de De Kaderrichtlijn Water (KRW)

Elke dag werken we aan gezond en natuurlijk water. Oftewel aan een watersysteem waarin verschillende soorten planten en dieren kunnen leven, waar vee uit kan drinken en dat geen gevaren oplevert voor onze gezondheid tijdens recreatie. Om dit mogelijk te maken bewaken we de waterkwaliteit en proberen we deze te blijven verbeteren. De KRW is een Europese richtlijn die hieraan bijdraagt en die ervoor moet zorgen dat de ecologische en chemische kwaliteit van het water in sloten en beken en grondwater in heel Europa in orde is. Dit water moet schoon genoeg te zijn om waterleven mogelijk te maken en om er drinkwater van te maken.

Internationale studenten op bezoek bij Aa en Maas met collega Edwin Hes

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice