Update wateroverlast werkgebied Aa en Maas 29 december 2023


29 december 2023

Gelukkig was gisteren was een nagenoeg droge dag. En ook de komende dagen verwachten we relatief droog weer. Dat is goed nieuws: de waterstanden zakken verder, op de ene plek wat sneller dan op de andere, en de waterbergingen lopen langzaam leeg. De situatie is onder controle en we hebben voldoende ruimte om de verwachte regen op te vangen. Omdat de waterbergingen die eerder zijn ingezet inmiddels leeglopen en soms al leeg zijn, zijn ook deze weer helemaal beschikbaar als dat nodig is.

Natte start van 2024

Kijken we vooruit, dan lijkt vooral de start van het nieuwe jaar nat te worden, met name maandag einde van de dag en dinsdag. We blijven de situatie daarom scherp in de gaten houden. Dat geldt ook voor het peil van de Maas, waar nu geen bijzonderheden zijn.

We geven op onze website weer een update als er wijzigingen zijn. We hopen op een relatief rustig einde van het jaar met de nodige oliebollen.

Berichtgeving 28 december: Maatregelen in aanloop naar de jaarwisseling

Ons watersysteem komt even op adem door de afgelopen droge dagen. De waterstanden zijn verder gedaald en onze waterbergingen zijn nagenoeg weer leeg. Dat betekent niet dat we stil zitten. De wateroverlast is nog niet voorbij en we bereiden ons voor op een nieuwe regenperiode die waarschijnlijk volgt rond de jaarwisseling.

  • We hebben onze stuwen maximaal verlaagd om zoveel mogelijk af te voeren. Zo hebben we in het weekend weer ruimte om het regenwater op te vangen. Gemaal van Sasse staat zelfs historisch laag.
  • We controleren voortdurend onze duikers, gemalen, stuwen en krooshekken
  • Er draaien nog tal van extra pompen en gemalen om water af te voeren
  • We staan in contact met mensen die melding maken van natte kelders, wadi’s die overlopen of duikers die verstopt zitten. We adviseren hen wat te doen of verwijzen hen naar de juiste instanties. In het geval van verstopte duikers of het vermoeden van problemen met onze stuwen of gemalen komen wij direct in actie.
  • Bij onze dijken en keringen blijven we alert op beschadigingen of bevergraverij.

Herschouw uitgesteld

We ontvangen veel vragen over de herschouw die wij bij inwoners per brief hebben aangekondigd en zou plaatsvinden op 8 en 9 januari. Aangezien wij zelf onze handen vol hebben en we begrijpen dat slootonderhoud nu niet mogelijk is, stellen we deze datum met een maand uit. Als de situatie het toelaat komen we vanaf 9 februari langs om de schouwsloten te controleren. We drukken iedereen op het hart om zodra het kan de sloten op orde te maken. Juist deze omstandigheden benadrukken hoe belangrijk goed slootonderhoud is voor de doorstroming van het water en dus het voorkomen van wateroverlast.

Berichtgeving 27 december: Teruglopende waterstanden

Gisteren was gelukkig een nagenoeg droge dag en ook vandaag is het weer ons gunstig gezind. Dat merken we aan de waterstanden die op de meeste plaatsen teruglopen. We zien bijvoorbeeld ook dat  de waterberging Ham-Havelte bij Veghel alweer leeg loopt. Door de inzet van onze waterbergingen en extra afvoer over de Zuid-Willemsvaart, hebben we de afgelopen dagen de grootste problemen kunnen voorkomen. Toch merken we aan het aantal telefoontjes en meldingen dat er nog steeds veel sprake is van veel wateroverlast en persoonlijk leed. We vinden dat ontzettend vervelend.

Meldingen en bereikbaarheid waterschap bij hoog water

We begrijpen dat het soms verwarrend is bij wie je moet zijn voor een melding van wateroverlast. Er zijn meerder instanties in de weer om wateroverlast te voorkomen of om in te springen bij kritische situaties. Als waterschap houden wij ons vooral bezig met de waterstanden in de grote waterlopen en beken en met de veiligheid van de dijken. Meldingen of vragen die hiermee te maken hebben,  ontvangen we bij voorkeur digitaal via info@aaenmaas.nl. Vermeld daarbij duidelijk je contactgegevens en de locatie waar het om gaat. Bij twijfel kun je ons bereiken via 088-1788000.

Wie bel je bij wateroverlast?

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering. Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in onderstaande tabel wie je kunt bellen.

Infographic 'Wie bel je bij wateroverlast?' uitgeschreven

  • Heb je een ondergelopen ruimte, zoals een kelder of kruipruimte? Neem zelf maatregelen
  • Heb je een verstopte riolering in huis? Neem zelf maatregelen
  • Heb je een verstopte riolering in de straat? Neem contact op met je gemeente
  • Is er acuut gevaar? Bel dan 112
  • Is er geen spoed, maar heb je toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904

Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/geenspoed(opent in nieuw venster)

Bij hevige regelval en storm krijgt de meldkamer vaak honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Bel bij situaties die niet levensbedreigend zijn daarom 0900-0904, zodat de lijn van 112 vrij blijft voor levensbedreigende en acute zaken. Bij situaties die geen gevaar opleveren, zoals een omgevallen boom in de berm kun je contact opnemen met je gemeente. Gaat het om een ongevaarlijke situatie in je woning of tuin, dan kun je zelf maatregelen nemen.

De Maas gaat zakken

De verwachting is dat de Maas na vandaag gaat zakken. Dat is goed nieuw, want dat betekent dat we meer water kunnen afvoeren. De situatie rondom de Maas is anders dan rondom de Rijn. De Rijn is namelijk een gletsjerrivier en wordt voornamelijk gevoed door smeltwater uit de Alpen en regenval in de Alpen en Duitsland. De Rijn (en Waal en Ijssel) treden op dit moment buiten hun oeveres omdat in de Alpen veel sneeuw is gesmolten. De Maas komt uit Noord Frankrijk en de Ardennen ons land binnen en is een regenrivier. De waterstand van deze rivier wordt dus alleen beïnvloed door de regen die daar en in ons land valt.

Weersvoorspellingen

Ook de weersvoorspelling voor de komende dagen zijn inmiddels wat gunstiger. Het lijkt erop dat het tot en met het weekend meevalt met de regen. Dit geeft ons de tijd geeft om de waterstanden verder te laten zakken. In het weekend wordt wel wat meer regen verwacht. We blijven daarom voortdurend alert op de situatie en nemen maatregelen waar nodig.

Berichtgeving 26 december: We zijn met man en macht aan het werk, maar overlast is helaas niet overal te voorkomen

Ook bij ons is het kletsnat in het hele werkgebied. De sloten en beken staan helemaal vol en de bodem is vanwege de vele regenval verzadigd en kan niks meer opnemen. Ondanks de kerstdagen zijn we keihard aan het werk om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Het watersysteem zit echter zo vol, dat dat helaas niet overal lukt.

Helaas veel overlast

Er is op dit moment geen sprake van een acuut veiligheidsrisico, maar we krijgen wel veel meldingen van ondergelopen kelders, kruipruimtes en straten die blank staan of toiletten waar het water omhoog komt. We begrijpen dat dit heel vervelend is, zeker tijdens de feestdagen. Dit wordt veroorzaakt door de extreme neerslag die valt. Helaas kunnen wij niet meer doen dan we al doen; namelijk het zorgen van afvoeren van water waar dat nog wel kan of het daarheen sturen waar het zo min mogelijk overlast veroorzaakt. Dit alles doen we in nauwe afstemming met de waterpartners in onze omgeving zoals Rijkswaterstaat en waterschap de Dommel.

Welke maatregelen nemen wij

We houden onze pompen en gemalen nauwlettend in de gaten. Krooshekken en duikers worden extra gecontroleerd. We voeren extra af via de Zuid-Willemsvaart. Dat doen we in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Bij de dijken worden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen getroffen zoals het dichtzetten van afsluiters en dijkdoorgangen en controleren we extra op graverij.

Op sommige plekken worden noodmaatregelen getroffen om het water af te voeren. Op verschillende plaatsen worden extra pompen en/of big bags ingezet. De waterberging Starkriet in het Aa-dal tussen Someren en Helmond is sinds vrijdag actief. Het waterbergingsgebied Ham-Havelte ten zuiden van Veghel wordt vandaag ingezet. Dit om de kern van Veghel te beschermen tegen natte voeten. Onze andere waterbergingsgebieden zijn gereed om ingezet te worden als dat echt noodzakelijk wordt. Gezien de aanhoudende neerslagverwachtingen houden we deze troefkaarten zolang mogelijk achter de hand.

Verwachtingen

Vandaag hebben we geluk met een droge tweede kerstdag, maar vanaf vrijdag wordt er weer veel regen verwacht. Daarom blijven we dag en nacht paraat om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat kun je doen bij wateroverlast of schade door het hoge water?

Er zijn meerdere instanties in de weer om overlast te voorkomen of om in te springen bij kritische situaties.

Wie bel je wanneer?

Is er geen acuut gevaar en heb je schade aan je woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Eventuele schade kun je verhalen bij je verzekering. Is er sprake van overlast in de openbare ruimte, zoals ondergelopen wegen door een verstopte riolering of losliggende putdeksels, dan zie je in onderstaande infographic wie je kunt bellen.

Acuut gevaar?

Bel 112 alleen bij acuut gevaar of een levensbedreigende situatie. Zo voorkomen we overbelasting van 112.

Meer informatie

Via onze website houden wij je op de hoogte van de stand van zaken en de maatregelen die wij nemen. Bij twijfel of een vraag of melding die toch bij het waterschap thuis hoort, zijn wij bereikbaar via 088-1788000. Buiten kantoortijden en op feestdagen.