Nog steeds meldingen van water in kelders door uitzonderlijk hoge grondwaterstanden


12 december 2023

We krijgen de laatste tijd meldingen van water in kelders en kruipruimtes. Dat daar sprake van is, heeft alles te maken met grondwaterstanden die zeer hoog zijn voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken zijn grondwaterstanden op zijn hoogst in februari/maart. Op dit moment is er sprake van een niveau dat zelfs voor die maanden hoog zou zijn. Hoe vervelend wij dit ook vinden, kunnen wij hier helaas niets aan doen. In stedelijk gebied zijn gemeenten het aanspreekpunt voor grondwateroverlast. Daar kun je bij je eigen gemeente een melding over maken.

Wie is aanspreekpunt?

Wanneer neerslag leidt tot grondwateroverlast in stedelijk gebied, zijn gemeenten het aanspreekpunt. Dat betekent dat als je binnen de bebouwde kom woont en overlast hebt van water in je woning, je dit bij je gemeente moet melden. Die kan daarop dan actie ondernemen.

Wat doen wij dan wel?

Wat wij wel kunnen en ook doen, is het teveel aan water in sloten en beken afvoeren. Momenteel voeren we heel veel water via onze sloten en beken af naar de Maas. We hebben ook allerlei maatregelen genomen om het overtollige water zo snel mogelijk af te voeren. Zo draaien tientallen gemalen op volle toeren, zijn peilen verlaagd en worden krooshekken en duikers schoon gehouden zodat de afvoer niet belemmerd wordt, zetten we een waterberging deels in en zorgden tijdelijke noodpompen voor extra afvoer.

Grondwater reageert trager

Ondanks dat we heel veel water afvoeren naar de Maas, blijft het grondwater hoog. Dat komt omdat het grondwaterwater trager reageert dan de peilen en afvoeren in sloten en beken. De sloten en beken voeren het grondwater af, maar grondwater komt niet zo snel in de beken en sloten terecht. Dat komt doordat het door de bodem langzaam naar de sloten en beken toestroomt. Het heeft tijd nodig en op de ene plek gaat dat sneller dan op de andere plek.

Wat echt zou helpen, is als het minder gaat regenen en er een langere drogere periode komt

Wel zal het dan alsnog in de herfst- en wintermaanden langer duren voordat grondwaterstanden lager worden. In deze maanden is er veel minder verdamping dan in de zomer. Blijft het nat met veel neerslag, dan zullen de grondwaterstanden hoog blijven en de afvoeren en peilen in de sloten en beken ook.

Wie bel je bij wateroverlast