Nederland gaat voor groen. Ook wij zetten de knop om!


30 augustus 2023

Samen hebben we een missie: Nederland klimaatneutraal in 2050. Klimaatneutraal betekent dat we als land netto geen broeikasgas meer uitstoten en daarmee proberen klimaatverandering en opwarming van de aarde tegen te gaan. Zodat we er veilig kunnen wonen, leven en werken.  Alle Nederlandse  waterschappen samen streven zelfs naar klimaatneutraliteit in 2035 omdat de impact van klimaatverandering op ons werk zo groot is. 2035 is al best dichtbij als je kijkt naar alles wat er moet gebeuren. Daarom moeten we nu al in actie komen en zetten we grote stappen om onze organisatie te verduurzamen.

Routekaart naar een duurzaam Aa en Maas

Met slimme innovaties en duurzame oplossingen zorgen we dat we fors minder energie verbruiken, dat we onze CO2 uitstoot verlagen óf zorgen voor meer opslag van CO2. En dat we zuinig zijn op onze grondstoffen door circulair te werken. In onze Routekaart ‘Naar een energieneutraal, klimaatneutraal en circulair Aa en Maas in 2050’ staan in één oogopslag onze doelen en wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van duurzaamheid.

Bekijk onze routekaart naar een energie- en klimaatneutraal, circulair Aa en Maas 2050 (pdf, 3.1 MB)

CO2-prestatieladder

Om onszelf scherp te houden op onze afspraken doen we mee met de CO2 prestatieladder. Daarmee brengen we jaarlijks onze eigen footprint in kaart en stellen we doelen om deze te verkleinen.

In de laatste voortgangsrapportage vergelijken we hoe we presteerden in 2022 ten opzichte van de jaren daarvoor. Er vallen een paar dingen op;

  • We kopen vanaf 2022 alleen nog maar groene stroom uit Nederland in. Daarmee brengen we onze netto uitstoot voor elektriciteit inkoop naar 0.
  • De emissie van ons gasverbruik is meer dan gehalveerd
  • We zijn meer met de trein en minder met de auto aan het reizen

Zet ook de knop om

Op www.zetookdeknopom.nl staan tips voor particulieren en bedrijven om kleine of grote stappen te zetten op weg naar een groenere wereld. Is jouw knop al om?

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice