Kletsnatte maand maart zorgt voor grondwaterbuffer voor dit voorjaar


4 april 2023

Maart was in tegenstelling tot februari een kletsnatte maand. Verspreid over het gebied viel er tussen de 100 en 140mm regen. De grondwaterstanden zijn ten opzichte van vorige maand hard gestegen en zijn momenteel overal normaal of (veel) hoger voor deze tijd van het jaar. Er is dan ook een behoorlijke grondwaterbuffer richting het komende voorjaar opgebouwd. Wat dit betekent en hoe het watersysteem er verder voorstaat, lees je in dit waterbericht van maart 2023.

Gevallen neerslag

In ons werkgebied viel in de maand maart tussen de 100 en 140mm regen. Normaal valt er in maart tussen zo rond de 60mm regen. De regen viel vooral op twee momenten: tussen 6 en 9 maart viel zo’n 60mm en eind van de maand viel er ongeveer 40mm. Met name de tweede helft van de maand is het ook overwegend wisselvallig geweest.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort is het verschil tussen gevallen neerslag en verdamping. Dit neerslagtekort rekenen  we over de periode van een kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december.

De natte maanden januari en maart zorgen ervoor dat dit jaar begint met een fors neerslagoverschot. In een gemiddeld jaar is het neerslagoverschot eind maart zo rond de 100mm. Momenteel is het neerslagoverschot 180mm. Ter vergelijking: in 2022 was het neerslagoverschot eind maart 80mm.

Grondwaterstanden

De grondwaterstanden zijn als gevolg van de regen in de maand maart hard gestegen. Door de regen tussen 6 en 9 maart stegen deze globaal rond een halve meter. Door het wisselvallige verloop van de tweede helft van maart zijn de grondwaterstanden min of meer stabiel hoog gebleven. De natte dagen eind maart hebben de grondwaterstanden vervolgens nog eens zo’n 35cm doen stijgen.

Grondwaterbuffer

Waar februari eindigde met lage grondwaterstanden, zijn de grondwaterstanden momenteel normaal of (zeer) hoog voor de tijd van het jaar. Er is dan ook een behoorlijke grondwaterbuffer richting het komende voorjaar opgebouwd.

De grondwaterstanden zijn door de gevallen regen dusdanig gestegen dat in geen enkel deelgebied in Noord-Brabant beneden de grenswaarden zijn gezakt.

Deze buffer maakt dan ook dat er geen sprake is van een onttrekkingsverbod van beregening van grasland uit grondwater vanaf 1 april.

Kaart grondwaterstanden 4-4-2023
Kaart grondwaterstanden op 4-4-2023

Inzoomen op de kaart kan in ons waterdataportaal

Oppervlaktewater

De afvoeren in sloten en beken zijn in het hele gebied rond of boven de streefwaarden. Ook gedurende natte perioden houden we de stuwen hoog ingesteld, om zo maximaal water in de ondergrond te kunnen conserveren. Gedurende de natte perioden van afgelopen maand heeft dat nergens voor grote problemen gezorgd.

Maatregelen

We houden waar mogelijk zoveel als mogelijk water vast. Dat houdt in dat we stuwen hoog houden en in principe geen peilverlagingen doorvoeren voor landbewerkingen. In enkele gevallen waar de situatie op percelen echt te nat is voeren we een tijdelijke peilverlaging toe.

Verwachtingen watersysteem april

De eerste week van april begint droog. Met de inmiddels opgebouwde buffer is de verwachting dat er voldoende water in de ondergrond aanwezig is voor het voorjaar. Maar als er een lange droge periode aanbreekt zullen de grondwaterstanden opnieuw uit gaan zakken. We houden als waterschap de situatie dan ook nauwlettend in de gaten. Ons doel blijft erop gericht om zoveel mogelijk water in de ondergrond te conserveren.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice