Grasland beregenen met grondwater vanaf 1 april toegestaan


3 april 2023

In januari is veel regen gevallen. Net zoals de afgelopen weken. Dankzij deze regen en de verschillende maatregelen die genomen zijn, komt er geen onttrekkingsverbod voor grondwater op 1 april. De waterschappen bereiden zich het hele jaar voor op droogte en verdroging. En dat doen we niet alleen. Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en de provincie kijken we naar de juiste maatregelen om water vast te houden en het grondwater zo goed mogelijk aan te vullen. En omdat het elk moment weer droog kan worden, is het belangrijk dat we water blijven vasthouden. Want het hele jaar door geldt dat elke druppel telt!

Wat doet Aa en Maas om water vast te houden?

  • Niet alleen in de zomer maar ook in de winter en het voorjaar staan onze stuwen hoog om water zo goed mogelijk vast te houden. Dat doen we overal in ons werkgebied maar vooral ook bij de hoge gronden waar het sneller droog is. De laatste jaren zijn er veel stuwen geautomatiseerd. Daardoor kunnen we deze stuwen de hele tijd hoog houden. Maar als er veel regen komt, reageren deze stuwen direct waardoor we wateroverlast kunnen voorkomen. Ze gaan automatisch omhoog als het weer droger wordt.
  • Niet alleen in de grote sloten en beken, maar juist ook in de kleine slootjes is het belangrijk om water vast te houden. De afgelopen jaren hebben we bovenop de 1000 stuwen die we al hebben ook rijplaatstuwen geplaatst. We roepen iedereen op om de stuwen zo goed mogelijk in te zetten. En heb je interesse in een rijplaatstuw? Neem dan contact met ons op via 088-17 88 000 of info@aaenmaas.nl.
  • Er zijn ook diverse maatregelen uitgevoerd bij natuurgebieden zoals de Deurnsche Peel. Deze zorgen ervoor dat water beter wordt vastgehouden en die gebieden natter blijven. Denk hierbij aan het plaatsen van stuwen, dempen en minder diep maken van sloten en aanleggen van gebieden om overtollig water op te slaan.
  • Ook hebben we flink geïnvesteerd in het aanvoeren van water. Zo kunnen we meer water ons gebied in brengen als er te weinig water is, maar vooral ook om het grondwater aan te vullen als er nog geen watertekort is. Dat hebben we gedaan in de peelkanalen en er wordt nu ook een vaste aanvoer gebouwd bij Sambeek. Als het nodig is, kunnen we daar water vanuit de Maas direct het gebied inlaten.

Het kan weer droog worden, dus blijf water vasthouden!

Op dit moment is er nog geen sprake van droogte, maar het blijft belangrijk om water vast te houden. Want na deze periode kan zo weer een droge periode komen. Dan is het voor de natuur en boeren belangrijk dat er genoeg grondwater is. We willen de grondwaterstand blijvend verhogen zodat we ook in de toekomst beter voorbereid zijn op lange droge periodes.

We moeten dus niet stoppen met water vasthouden, maar het blijven doen. En niet alleen bedrijven maar ook inwoners kunnen daarbij helpen door bijvoorbeeld tegels te vervangen door planten, kiezen voor groene daken, regentonnen en het afkoppelen van de afvoer zodat het regenwater de grond in kan stromen en het grondwater aanvullen. Hiervoor kun je subsidie bij ons aanvragen. Bekijk onze subsidie klimaatbestendige maatregelen via onderstaande button.

Subsidie klimaatbestendige maatregelen

Wat is het verschil tussen droogte en verdroging?

Droogte is een acute situatie die ontstaat als het een (langere) periode droog is.  Als het gaat regenen, en de waterstanden genoeg zijn aangevuld, is de droogte weer voorbij. Verdroging is over een langere periode ontstaan. Dat komt doordat er voor een langere periode, meerdere jaren, meer water uit de bodem is gehaald dan dat eraan is toegevoegd. Zo ontstaat een structurele daling van het grondwaterpeil. Deze situatie is nu aan de hand.

Voorjaarsregeling beschermt grondwatervoorraad

Elk jaar op 1 april besluiten de waterschappen op basis van de actuele grondwaterstanden of het beregenen met grondwater mogelijk is. Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen. De regeling gaat over het besproeien van graslanden, sportvelden, kunstgrasvelden, golfterreinen en graszodenteelt.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice