Droge februarimaand: Waterbericht februari 2023


1 maart 2023

Februari was een zeer droge maand. In tegenstelling tot januari viel er in februari nauwelijks regen. We hebben er alles op ingezet om het water wat viel in januari vast te houden en in de ondergrond te laten trekken. Door het uitblijven van regen in februari zien we momenteel dat de grondwaterstanden snel aan het zakken zijn. Wat dit betekent en hoe het watersysteem er verder voorstaat, lees je in dit waterbericht.

Gevallen neerslag

In ons werkgebied viel in februari tussen de 14 en 20mm regen. Normaal is dat tussen de 55 en 60mm regen. Daarmee was afgelopen maand zeer droog.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort is het verschil tussen gevallen neerslag en verdamping. Dit neerslagtekort rekenen we over de periode van een kalenderjaar. Dus van 1 januari tot en met 31 december.

De natte januarimaand zorgde ervoor dat er een neerslagoverschot was. Er viel dus meer regen dan dat er als verdamping verdween. Dat is overigens normaal voor de maand januari. Door het uitblijven van neerslag zien we momenteel dat het neerslagoverschot afneemt. Met andere woorden, er ‘verdwijnt’ dus meer water via verdamping dan dat er als regen bijkomt. Dat is uitzonderlijk voor de maand februari, waarbij normaal gesproken het watersysteem wordt aangevuld.

Grondwaterstanden

De grondwaterstanden waren als gevolg van de regen in januari behoorlijk gestegen. Maar door het uitblijven van regen in februari zakken deze weer behoorlijk uit. Met name tijdens de laatste zonnige dagen van februari, hebben de grondwaterstanden een fors dalende trend ingezet.

De gevallen neerslag in januari is dan ook niet genoeg geweest om een voldoende grote buffer te creëren om de droge periode van februari op te kunnen vangen.

Grondwaterstanden 1 maart 2023
Grondwaterstanden 1 maart 2023

Inzoomen op de kaart kan in ons waterdataportaal

Oppervlaktewater

De afvoeren in sloten en beken zijn laag voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken wordt er in februari meer water uit het gebied afgevoerd dan dat nu het geval is. Naast dat er weinig water beschikbaar is, houden we met ons peilbeheer het water dat er wel is zo goed als mogelijk vast. Dat doen we om zoveel mogelijk water in de ondergrond te conserveren.

Het peilbeheer met onze stuwen is er dan ook nog steeds op gericht om zoveel mogelijk water vast te houden en te laten infiltreren in de ondergrond. Deze staan dus vrijwel allemaal hoog ingesteld.

Maatregelen

We houden waar mogelijk zoveel als mogelijk water vast. Op en rond de hoge gronden, drogere delen en rond natuurgebieden staan stuwen altijd hoog. We gaan niet in op verzoeken tot peilverlaging. Alleen in uitzonderlijke gevallen passen we een tijdelijke peilverlaging toe.

Verwachtingen watersysteem maart

De eerste week van maart gaat droog en zonnig verlopen. Daarmee zakken de grondwaterstanden nog verder weg. De tweede week van maart lijkt wat wisselvalliger te worden. De onzekerheid rond die verwachting is echter groot, waardoor ons peilbeheer erop gericht blijft om zoveel mogelijk water te conserveren.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice