Word oeverloper en ontdek hoe het gaat met vissen en waterplanten in de Kasteelmeander van de Aa


6 september 2022

Wil jij wel eens met eigen ogen zien hoe het is gesteld met de waterkwaliteit en de biodiversiteit van Brabantse beken? Meld je dan aan als oeverloper en ga zaterdag 24 september met onze ecologen en ecologen van Floron en Ravonop op zoek naar vissen en waterplanten in en rond de beekloop bij de Kasteelmeander van de Aa bij Heeswijk. Zo help je ons mee om de gezondheid van deze beek in kaart te brengen.

Wat is Oeverlopers?

Oeverlopers is een project waarbij vrijwilligers, de zogenaamde ‘Oeverlopers’, de komende jaren beken in Noord-Brabant onderzoeken. Hoe ontwikkelen de planten en dieren zich op deze plekken? Wat zegt dat over hoe schoon de beken zijn? En moet er worden ingegrepen? Het zijn zomaar wat vragen waar oeverlopers antwoorden op gaan zoeken. Iedereen met interesse in het waterleven kan zich aansluiten.

Herstelwerkzaamheden

Oeverlopers gaan de komende jaren onder meer de Kasteelmeander van de Aa bij Heeswijk monitoren. Het gebied is onderdeel van het Dynamisch Beekdal, waar we als waterschap de natuur hebben hersteld. Oude meanders zijn weer aangesloten, zodat rivier de Aa meer ruimte heeft om te slingeren. En er zijn stuwen verwijderd waardoor vissen weer alle kanten op kunnen zwemmen.
Goed dus om hier een vinger aan de pols te houden en de komende jaren in de gaten te houden of de waterkwaliteit en de biodiversiteit inderdaad zijn verbeterd door deze herstelwerkzaamheden.

Leuke en leerzame middag

Het is de tweede keer dat oeverlopers de biodiversiteit in en rond de Kasteelmeander in kaart gaan brengen. “Oeverlopers biedt niet alleen een leuke en leerzame middag. De deelnemers helpen ons ook om het herstel van de biodiversiteit te onderzoeken”, zegt Ernest de Groot, lid van ons dagelijks bestuur. “Zo kunnen we zien of de herstelwerkzaamheden effect hebben op de biodiversiteit in dit gebied.”

Aanmelden

De Oeverlopers-publieksdag is 24 september van 14:00 tot 16:00 uur. Ervaring is niet nodig en voor onderzoeksmateriaal wordt gezorgd. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar communicatie@aaenmaas.nl. Meer informatie volgt dan via de mail.

Locatie en parkeren

De locatie is: Kasteelmeander van de Aa bij Heeswijk. Vanaf de parkeerplaats (kant Zuid-Willemsvaart) richting kasteel lopen. Na de tweede brug aan de linkerzijde.

parkeer hier

Blauwalg

Door droogte in combinatie met hoge temperaturen zit er op veel plekken nog blauwalg in het water. Nu de dagen koeler worden en er ook wat regen is voorspelt, verwachten we dat blauwalg op 24 september geen probleem meer is. Als er de week ervoor toch blauwalg wordt aangetroffen in de Kasteelmeander, verzetten we de Oeverloperdag.

Samenwerken

Oeverlopers is een initiatief van Impuls Groene Vrijwilligers Noord-Brabant, bestaande uit Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, FLORON, IVN Brabant, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, RAVON en Staatsbosbeheer. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en waterschap De Dommel en ons waterschap.

Oeverlopers aan het werk bij de Kasteelmeander van de Aa bij Heeswijk in 2021.